Zakelijk lenen zzp

Hoe zit het met zakelijk lenen zzp vandaag de dag. De grote economische onzekerheid doet het risico voor banken en kredietverstrekkers bij het verstrekken van leningen toenemen. Daarnaast dien je als zzp'er zijnde ook uit te kijken voor eventuele risico door het aangaan van te grote verplichtingen.

Welke rechtsvorm heb je gekozen?

De rechtsvorm die je als zzp`er hanteert is uitermate belangrijk en heeft veel invloed op zakelijk lenen zzp. Je kan als zzp'er zijnde kiezen om een eenmanszaak op te richten of je kan een bv oprichten. 

Het grote verschil zit in de aansprakelijkheid. Indien je besluit om te gaan ondernemen in de vorm van een eenmanszaak, dan ben je met jouw gehele privé vermogen aansprakelijk. Dus niet alleen voor het geld aanwezig op de zakelijke rekening.

Ga je een zakelijke zzp lening afsluiten, dan kan de kredietverstrekker in het geval je niet kunt voldoen aan de verplichtingen, jouw gehele privé vermogen aanspreken. Voordat je een zakelijke lening afsluit is het in onze opinie van groot belang om goed doordrongen te zijn van de verschillen en bijbehorende risico`s van de verschillende rechtsvormen.

Bij een bv beperkt de aansprakelijkheid zich tot het ondernemingsvermogen. 

Uit oogpunt van de kredietverstrekker is dit ook een belangrijk aandachtspunt. Bezit je bijvoorbeeld een  huis met een hoge overwaarde en is er sprake van een eenmanszaak, dan zal het risico voor de kredietverstrekker lager zijn.

Lenen als startende ondernemer

Een onderneming starten is best risicovol. De statistieken tonen aan dat slechts een klein percentage van de startende ondernemers ook echt succesvol is. 

50 procent van de startende ondernemingen gaan binnen 2 jaar failliet. 

Zakelijk lenen starter

Binnen een periode van 7 jaar is dit zelfs 75%. Dit geeft wel aan dat het verstrekken van een lening aan een startende onderneming erg risicovol is.

Stimulering vanuit de overheid

Vanuit de overheid wordt er beleid gevoerd om het ondernemen te promoten. Hiervoor is er door de overheid een programma in het leven geroepen om gedeeltelijk borg te staan voor leningen verstrekt aan startende ondernemingen. Door deze regeling kan je als startende zzp’er toch in aanmerking komen voor een lening.

Microkrediet en mkb krediet

Er worden vaak twee verschillende soorten kredieten aangeboden. De eerste lening is het microkrediet. Hierbij wordt er een lening verstrekt van maximaal 50,000€. Indien dit niet voldoende is, dan is er ook nog een mkb krediet, waarmee je tot maximaal 250,000€ kunt lenen.  

Vindt er een toetsing bij het bkr plaats?

Ga je zakelijk lenen als zzp`er en bezit je een eenmanszaak, dan zal er een toetsing worden uitgevoerd bij het bureau krediet registratie. Dit omdat je gewoon privé aansprakelijk bent en hierbij andere financiële verplichtingen een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van jouw kredietwaardigheid.

In onze opinie is een  bkr toetsing niet iets negatiefs. Indien je deze toetsing goed doorstaat, dan zal de bank meer vertrouwen in jou hebben en daardoor eerder geneigd zijn een zakelijke lening zzp te verstrekken. Daarnaast zal de rente dan ook minder hoog zijn, omdat het risico lager is.

Een consumptief krediet afsluiten als zzp`er

Als zzp`er zijnde kan je er ook voor kiezen om een consumptief krediet af te sluiten in de vorm van een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Indien je geld nodig hebt ben je niet verplicht om jezelf te richten op de markt van zakelijke leningen.

Heb jij jouw onderneming opgericht in de vorm van een bv, dan zou je op deze manier geld kunnen lenen wat je dan vervolgens zelf leent aan de bv. 

Een zakelijke lening aanvragen

Bij een zakelijke lening aanvraag komt meer kijken dan bij een aanvraag van een consumptief krediet.

Zo zal je jaarrekeningen dienen aan te leveren, een ondernemingsplan en ook prognoses betreffende de winst- en verliesrekening en de verwachte cashflow dienen te overleggen. Hier zal door experts naar gekeken worden.

Zakelijk lenen zzp

Je dient er dus voor te zorgen dat professioneel wordt aangepakt.

Is geld lenen zonder jaarcijfers mogelijk?

In sommige gevallen wordt zakelijk lenen zzp aangeboden, zonder dat je jaarcijfers dient te overleggen. Wel is het in dergelijke gevallen noodzakelijk dat je minimaal 12 maanden staat ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Het verstrekken van een lening zonder dat er jaarcijfers dienen te worden overlegd is risicovol vanuit oogpunt van de kredietverstrekker. Dit zie je dan vaak ook terug in de rente die in rekening wordt gebracht. 

In de meeste gevallen zal een bedrijfslening zonder jaarcijfers betekenen dat je een hoge rente dient te betalen.

Winst en cashflow

Kredietverstrekkers kijken naar zowel winst en cashflow. Als ondernemer dien je op lange termijn winst te maken om te kunnen overleven. Indien de cashflow negatief is, dan kan dit al op zeer korte termijn tot financiële problemen leiden. Hierdoor is voor kredietverstrekkers cashflow vaak nog belangrijker dan winst.

Daarnaast is winst een begrip dan enigszins boekhoudkundig te beïnvloeden is. Door bijvoorbeeld voorzieningen te boeken, of te laten vrijvallen, kan de winst worden beïnvloed. 

Deze mogelijke beïnvloeding is bij het begrip cashflow niet mogelijk. Het is een 100% objectieve berekening.

Hoe hoog is de rente voor zakelijke kredieten?

Leningen of kredieten worden door talloze banken en kredietverstrekkers verstrekt. De rente die in rekening wordt gebracht verschilt enorm. 

Doe je aanspraak op een microkrediet of een mkb krediet, met borgstelling van de overheid, dan is zakelijk lenen zzp mogelijk tegen een rente van zo rond de 7%.

Indien je een zakelijk krediet gaat afsluiten, waarbij je geen beroep doet op deze borgstelling, dan kan het zomaar zijn dat er een rente van wel 18% in rekening wordt gebracht.

Zakelijk geld lenen kan dus enorm duur zijn. 

rente zakelijke lening

Geen bescherming door een maximale kredietvergoeding

Consumenten worden beschermd door de overheid, waarbij er wettelijk een maximale kredietvergoeding is vastgelegd om op die manier woekerrentes te voorkomen. 

Op de markt voor zakelijke kredieten is hiervan geen sprake. Er wordt wel over gesproken om ook dit aan banden te leggen, om met name zzp`ers te beschermen, maar zover is het nog niet.

Waarom wordt er om een onderpand gevraagd?

Kredietverstrekkers zien graag dat er een onderpand aanwezig is ter zekerheid van de verstrekte lening. In het geval de lening niet wordt terugbetaald, dan hebben zij in dergelijke situaties iets om op terug te vallen. In het geval van een lening bij een bank zal er dan ook vaak om een onderpand worden gevraagd.

Ondernemers zien dit wel eens als iets negatiefs. In onze ogen niet terecht. Indien je instaat bent om een onderpand te verstrekken, dan zal dit terug te zien zijn in een lagere rente. 

En ook al is er geen onderpand, in het geval de lening niet wordt terugbetaald, dan zal de bank toch alle nodige actie ondernemen om het geld van de lening terug te krijgen. Zij zullen dan alsnog beslag gaan leggen.

De gevolgen van het aangaan van een lening

Als ondernemer zijnde dien je, indien je geld gaat lenen, dit geld weer terug te betalen. En naast het terugbetalen van de lening dien je ook rente te gaan betalen. Dit kan een grote invloed hebben op de toekomstige cashflow. 

Er dient per maand voldoende geld binnen te komen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Vergeet hierbij ook niet dat de rente kan gaan stijgen, waardoor de hoogte van de financiële verplichtingen zal toenemen.

Dit is iets waar je als ondernemer aandacht aan zou dienen te besteden. Het is in onze ogen verstandig een cashflowprognose op te stellen. Dit voor zowel de situatie zonder zakelijk lenen zzp en en met een zakelijke lening. 

Daarnaast zou de winstmarge die je uiteindelijk overhoudt hoger dienen te zijn dan de rente die je dient te betalen. Indien dit niet het geval is, dan verlies je als het ware geld op het geleende geld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *