Woekerrente doorlopend krediet

Afgelopen week kwam de woekerrente bij een doorlopend krediet in het nieuws. Eerder dit jaar is besloten dat crédit agricole consumer finance klanten dient te compenseren. Nu zijn het de ABN AMRO en Santander vesting finance en credit, die hierbij in een slecht daglicht komen te staan.

Marktrente en de in rekening gebrachte hoge rente

Op onze website kan je op verschillende plekken onze verbazing teruglezen over de rente die in rekening wordt gebracht bij een lening. En daarentegen de lage spaarrente op een spaarrekening die je ontvangt. 

De Commissie van Beroep van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft in dit licht nader gekeken naar de rentes. En dan specifiek de rente die bij een doorlopend krediet en een roodstand in rekening worden gebracht. Hierbij is er beoordeeld of er sprake is van een woekerrente bij een doorlopend krediet.

Aan de ene kant is de euribor en de marktrente al tijden dalend. Maar dit wordt niet doorberekend in de rente die je dient te betalen bij een doorlopend krediet. 

Een kenmerk van een doorlopend krediet is dat het om een variabele rente gaat. Als klant zou je dus redelijkerwijs mogen verwachten, dat de rente die in rekening wordt gebracht, lager wordt, naarmate de marktrente daalt. 

Hiervan is echter vaak geen sprake. Integendeel zelfs. In sommige gevallen is de rente zelfs verder omhoog gegaan. Aan de ene kant ontvang je over een positief saldo op een betaalrekening geen rente, maar indien je in de min staat wordt er tot wel 10% rente in  rekening gebracht.

Misleiden van klanten

Hierbij zou je kunnen zeggen dat er sprake is van machtsmisbruik. Stel dat je een doorlopend krediet hebt afgesloten om een auto aan te schaffen. Dan ben je normaal gesproken niet in staat om het doorlopend krediet af te lossen op het moment dat de rente wordt verhoogd. Je hebt dan eigenlijk gewoonweg geen andere keuze dan de renteverhoging te accepteren.

De uitspraak van het kifid

Het kifid heeft geoordeeld dat een klant redelijkerwijs een rentedaling mag verwachten. Dit indien de marktrente daalt, dat de rente die je dient te betalen bij een doorlopend krediet een gelijke daling zal vertonen. Dit is onlang uitgebreid door Rob Goedhart besproken tijden het televisieprogramma kassa.

Om dit duidelijk te maken, het volgende voorbeeld. Stel dat je een doorlopend krediet hebt afgesloten tegen een rente van 6%, op het moment dat de Euribor 3% bedroeg. 

Ga je een doorlopend krediet afsluiten, dan zou je mogen verwachten dat de rente zal dalen naar 3% op het moment dat de Euribor daalt naar 0%. Hiervan is in de praktijk doorgaans geen sprake. Sommige banken hebben de rente zelfs nog verhoogt, waardoor de opslag op de Euribor zelf nog groter is geworden.

Euribor

De ABN AMRO heeft beroep aangetekend

De ABN AMRO heeft nog beroep aangetekend tegen de uitspraak van het Kifid. De kans dat dit beroep wordt gehonoreerd lijkt echter klein. De bank Crédit Agricole is inmiddels al overgegaan tot het uitbetalen van compensatie. Hierbij mag je toch aannemen dat juristen binnen de Credit Agricole geen reden zagen om het besluit aan te vechten.

Hoeveel rente de ABN AMRO eventueel dient terug te betalen is nog niet duidelijk. Een schatting van de stichting geldbelangen is dat het bedrag zo tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro zal uitkomen.

Overigens is het in onze ogen dubieus dat de ABN AMRO beroep heeft aangetekend. Tenslotte is dit de bank die met staatssteun overeind is gehouden, lees belastinggeld van de burgers. 

Als je vervolgens deze burgers hebt benadeeld, doordat zij teveel rente hebben betaald, dan zou je jezelf eigenlijk dood dienen te schamen, in plaats van beroep aan te tekenen. 

Ze zouden een voorbeeld dienen te nemen aan credit agricole dochter interbank, welke bank inmiddels begonnen is met het compenseren voor de berekende woekerrente bij een doorlopend krediet. De klanten van crédit agricole kan het teveel aan betaald rente inmiddels op korte termijn terugverwachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *