Wet financieel toezicht

De wet financieel toezicht (WFT) regelt het toezicht op financiële instellingen. De wet dient er onder meer voor te zorgen dat mensen goed worden voorgelicht. 

Maar ook dient deze wet ervoor zorg te dragen, dat er geen problemen optreden bij financiële instellingen. Dat toezicht van groot belang is, dat heeft de kredietcrisis, waar bijna de hele financiële wereld de nadelige gevolgen van heeft ondervonden, wel uitgewezen.

Het belang van financiële instellingen voor de economie

Financiële instellingen spelen een belangrijke rol binnen een econome. Voor de economie heeft het faillissement van een bank veel grotere invloed, dan bijvoorbeeld een faillissement van een energiemaatschappij. 

De laatste tijd zijn er de nodige energiemaatschappijen failliet gegaan, hetgeen voor de klanten de nodige nadelige gevolgen heeft opgeleverd. Als dit echter banken waren geweest,in plaats van energiemaatschappijen, dan waren de gevolgen voor de economie niet te overzien geweest. Dit geldt eigenlijk voor bedrijven actief in de gehele financiële sector.

Financiële ondernemingen zijn dan ook aan een strenger toezicht onderworpen dan andere ondernemingen. 

De CRD-IV-richtlijn

In 2013 is de CRD-IV-richtlijn door de Europese Unie ingevoerd. Deze richtlijn  heeft zowel invloed op de rapportageverplichtingen als ook op de controle van banken. De insteek van deze richtlijnen is dat banken hun liquiditeits- en solvabiliteitspositie verstevigen. Op die manier zou er een nieuwe kredietcrisis moeten worden voorkomen.

Met name het risico dat banken nemen wordt hiermee aan banden gelegd. Onverantwoorde risico`s waren uiteindelijk de reden voor het ontstaan van de kredietcrisis. Doordat banken een structuur kende, waarbij zeer hoge bonussen werden uitgekeerd in samenhang met een aflatende controle, maakte dat het uiteindelijk mis is gegaan.

FINREP en COREP

Binnen de externe verslaggeving gelden er voor financiële instellingen speciale regels. Dit wordt doorgaans FINREP genoemd, een afkorting van Financial Reporting. Deze regels zijn gebaseerd op de algemene accounting regels die we kennen als IFRS (International Financial Reporting Standards). 

Daarnaast bestaat er ook COREP, wat staat voor Common Reporting. COREP is met name gericht op de liquiditeit en solvabiliteit. Door dit te standaardiseren, is er meer transparantie ontstaan. De COREP rapportage bestaat ondermeer uit de volgende onderdelen:

  • Kapitaaltoereikendheid
  • Eigen middelen
  • Hefboomeffecten
  • Liquiditeits dekking
  • Alle relevante risico`s
  • IP-verliezen
  • Stabiele financieringen
  • Activa bezwaringen

Aanleveren van rapportages

De rapportages voortvloeiend uit deze richtlijn voor het bankwezen, dient volgens een standaard XBRL formaat te worden aangeleverd. Dit maakt het voor toezichthouders eenvoudig om deze data te analyseren. 

De frequentie van het rapporteren van de cijfers verschilt van maandelijks tot een half jaarlijkse rapportageverplichting.

Richtlijnen voor het bankwezen rapportages

De cijfers dienen te worden aangeleverd bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dit de Nederlandsche bank.

Sommige van deze elementen zijn objectief. Bijvoorbeeld de hoeveelheid aanwezige eigen middelen is objectief vast te stellen. De risico`s die een financiële instelling loopt is en blijft daarentegen weer een inschatting. 

Ik kan je op deze plek verzekeren, dat deze richtlijnen voor het bankwezen behoorlijk complex zijn. Op de website van de DNB is een excel sheet te downloaden, waarin alle rapportageverplichtingen worden vermeldt. Dit een behoorlijke waslijst. 

De rol van een financieel adviseur

Een financieel adviseur speelt een belangrijke rol. Hij of zij adviseert mensen, wat zij het beste met hun geld kunnen doen.

Of wat de beste hypotheek is die je kunt afsluiten. Aan de afgesloten hypotheek zit je vervolgens 30 jaar vast. Een foutief advies kan dus enorme gevolgen hebben. 

Daarom is bij wet vastgelegd, dat niet iedereen zomaar als financieel adviseur mag optreden.

Rol van financieel adviseur

Dit om zeker te stellen dat een financieel adviseur over de benodigde kennis beschikt. Voordat je als financieel adviseur aan de slag mag, dien je dan ook over een wft basis diploma te beschikken.

Aan de slag als financieel adviseur

De wet financieel toezicht is erg uitgebreid. Als je de wetteksten wilt doorlezen, dan ben je wel even bezig. Daarnaast is het ook geen eenvoudige opgave om dit te lezen en dan met name ook te begrijpen. Op eigen houtje jezelf bekend maken met alle ins en outs is eigenlijk onmogelijk. Hiervoor bestaan dan ook de nodige trainingen en opleidingen.

Wft basis verschaft je de benodigde basiskennis om in de financiële dienstverlening aan de slag te mogen gaan. Bij de training ligt de nadruk vooral op de klant, waarbij het doel is, dat je een klant na het volgen van de training zo goed mogelijk kunt adviseren. Hierbij komen onderwerpen zoals hypotheken, leningen, sparen, beleggen allemaal aan bod. Uiteraard komt ook de wet financieel toezicht zelf ook aan bod. 

Een training met een afsluitend examen is redelijk snel te voltooien. Hoe snel je dit traject aflegt, hangt wel af van hoeveel tijd je erin stopt. Indien je een uurtje per week wilt studeren dan zal het langer duren, dan dat je fulltime met de training aan de slag gaat. In het laatste geval kan je de wft basis zelfs al in een week afronden.

Toezichthouders

Een wet is zinloos indien er geen toezicht wordt gehouden. In Nederland wordt het toezicht uitgevoerd door de AFM en de DNB.

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) let vooral op vergunningen en of de financiële sector in Nederland zich wel aan de wet houdt. 

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële situatie van financiële instellingen. Hierbij wordt er met name gekeken naar de risico`s en in hoeverre banken in staat zijn, bepaalde gebeurtenissen op te vangen.

Zo worden er bijvoorbeeld eisen gesteld aan de liquiditeit en solvabiliteit.

Wet financieel toezicht centrale bank

Banken dienen regelmatig rapportages naar de DNB te versturen, die vervolgens worden geanalyseerd en beoordeeld. Dit alles met als doel de stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen.

Online banken

Er is toezicht op bijna de gehele financiële marktsector. Echter, door de digitalisering is toezicht op online banken, die niet fysiek in Nederland gevestigd zijn, erg lastig. Het toezicht vindt dan plaats in het land waar deze bank zijn vergunning heeft aangevraagd. 

Bij de N26 bank is dit bijvoorbeeld Duitsland. Dit is iets waar de hele financiële sector mee te maken heeft.

De rol van de kredietcrisis

Een van de oorzaken van de kredietcrisis was dat mensen onverantwoorde leningen afsloten. Op een gegeven moment kwamen hierdoor veel mensen in de problemen. Wel dien ik er hierbij te vermelden dat dit probleem vooral in Amerika speelde. 

Omdat dit probleem echter dermate groot was geworden, waardoor banken in de problemen terechtkwamen en grote banken zoals Lehman Brothers ook daadwerkelijk failliet gingen, waaide de problemen over naar Europa. 

Het niet langer verstrekken van leningen, waarbij mensen de lasten eigenlijk  niet kunnen opbrengen, is dan ook een belangrijke peiler voor het beperken van de risico`s voor banken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *