Welke Nederlandse banken zijn failliet gegaan

Welke Nederlandse banken zijn er failliet gegaan? Gelukkig is de lijst van failliete banken niet al te groot. Dit neemt niet weg dat er zich in het verleden toch wel een paar faillissementen hebben voorgedaan. Wel zijn dit doorgaans kleinere banken.

DSB bank

Een van de bekendste voorbeelden van een bank die failliet is gegaan, is de DSB bank in 2009. De belangrijkste reden hiervoor was het verstrekken van teveel risicovolle leningen. Eigenlijk hetzelfde, als de oorzaak van de kredietcrisis die is begonnen bij de Amerikaanse banken. Op het moment dat het dan economisch iets minder gaat, dan komen dergelijke banken direct in de problemen.

Andere faillissementen

Als we kijken naar welke Nederlandse banken failliet zijn gegaan, dan is de lijst niet al te lang. Andere faillisementen, van kleinere banken zijn:

  • Tilburgse Hypotheekbank (1981)
  • Amsterdam American Bank (1982)
  • Amsterdamse Teixeira de Mattos bank (1966)
  • Van der Hoop Bankiers (2005)
  • Amsterdam Trade Bank (2022)

Bron:allesopeenrij.nl  

Van deze banken hebben de meeste mensen zelfs nog nooit gehoord.

Bijna faillisementten

De lijst van banken die op de rand van  een faillissement stonden, of in ieder geval zich in zeer zwaar weer hebben bevonden, is veel omvattender. Je kunt eigenlijk wel zeggen, dat voor bijna alle grote bekende banken dit het geval is geweest. 

Met de ABN AMRO als uitschieter. Deze bank is zelfs geprivatiseerd om de bank te redden. Dit heeft aandeelhouders heel veel geld gekost. Hier kan ik zelf over meepraten.

Privatisering ABN AMRO

Hoe kan een bank failliet gaan?

Het grootste risico dat een bank loopt, is dat leningen niet worden terugbetaald. Na de kredietcrisis is het toezicht op het verstrekken van leningen door financiële instellingen, daarom dan ook drastisch aangescherpt.

Dit gegeven maakt dat banken die geen leningen verstrekken, minder risico lopen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nieuwe banken die online opereren. Denk bijvoorbeeld aan bunq, de KNAB bank of de Duitse N26. Aan de andere kant is het wel weer zo,dat wanneer het goed gaat met het verstrekken van leningen, dat hier ook veel geld mee te verdienen valt.

Als je bijvoorbeeld naar de afgelopen jaren kijkt, dan konden banken geld aantrekken, waarbij ze rente toe kregen. Vervolgens werden er met dit geld dan persoonlijke leningen verstrekt, waarbij er een rente van 5% in rekening werd gebracht. Deze marge is enorm hoog te noemen.

Beperkt risico voor spaarders

Het depositogarantiestelsel ziet er op toe, dat spaarders in principe geen schade oplopen in het geval er een bank failliet gaat. In ieder geval tot een bedrag van 100.000€ per persoon per bank. Voor dit bedrag staat de Nederlandsche Bank (DNB) garant. 

In de praktijk is hiervoor een fonds opgericht. Dit fonds bevat ongeveer 3 miljard euro. Wel is het zo, dat het recente faillissement van de Amsterdam Trade bank, tot een uitkering van maximaal 700 miljoen euro uit dit fonds kan leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *