De Rietumu Bank is een private bank uit Letland. Het is ook direct de grootste bank in private handen in Letland. Wel dienen we hierbij te vermelden, dat de omvang van de bank in vergelijking met de grote Nederlandse banken relatief beperkt is.

SpaarproductRente
Deposito 6 maanden3,55%
Deposito 1 jaar3,80%
Deposito 3 jaar3,85%
Rente per 13/06/2023

Is sparen bij de Rietumu Bank interessant?

Om deze vraag te beantwoorden, dienen we verschillende aandachtspunten te beoordelen. Uiteraard is de hoogte van de spaarrente erg belangrijk maar spaargeld dient ook veilig te zijn.

Actuele spaarrente

Onderstaand een overzicht van de actuele spaarrente van de Rietumu Bank. 

SpaarproductRente
Deposito 6 maanden3,55%
Deposito 1 jaar3,80%
Deposito 2 jaar3,85%
Deposito 3 jaar3,85%
Deposito 4 jaar3,70%
Deposito 5 jaar3,70%
Rente per 13/06/2023

Als we puur naar de hoogte van de spaarrente kijken, dan is het in onze opinie zeker interessant om bij deze bank te gaan sparen.

Is er sprake van een depositogarantiestelsel

In onze opinie is de zekerheid die het depositogarantiestelsel biedt eigenlijk nog belangrijker dan de hoogte van de spaarrente. Op dit vlak kunnen we melden dat het depositogarantiestelsel van Letland van toepassing is. 

Sparen bij deze bank houdt in dat de nationale bank van Letland garant staat voor de spaartegoeden tot en met 100.000€. Hierbij is het overigens zo, dat je als Nederlander ook niet in staat bent om meer dan 100.000 euro aan spaargeld bij de bank aan te houden.

De algemene voorwaarden

Een derde punt wat we hier beoordelen zijn de algemene voorwaarden. Er zijn een aantal opvallende punten bij de Rietumu Bank die we hier willen vermelden.

  • De bank houdt zichzelf expliciet het recht voor, om te beslissen in het geval er een aanvraag wordt ingediend tot een voortijdige beëindiging van een deposito. Wanneer hiermee wordt ingestemd, dan zal het in ieder geval zo zijn dat de opgebouwde rente komt te vervallen.
  • Rente wordt bij alle deposito`s alleen op de einddatum uitgekeerd. Dit zal bij deposito`s met een lange looptijd enigszins nadelig zijn. Heel groot is de impact echter ook weer niet.
  • Sparen is alleen mogelijk vanaf 10.000€.

Bronbelasting

Je ontvangt door het overleggen van een woonplaatsverklaring slechts een gedeeltelijke vrijstelling voor de bronbelasting. Er zal dan nog steeds 10% worden ingehouden. De bronbelasting die uiteindelijk wordt ingehouden valt wel gewoon te verrekenen met de belasting die je in Nederland dient te betalen. 

Uiteindelijk dien je het saldo dat je stalt bij de bank op te geven in Box 3 bij de Nederlandse belastingaangifte. Op de belasting die vervolgens verschuldigd is, kan je de in Letland ingehouden bronbelasting verminderen.

Is de bank betrouwbaar?

De Rietumu Bank is in het bezit van een volledige bankvergunning. Dit is in onze ogen een must om bij een bank te gaan sparen.

Dit zorgt er namelijk voor dat er sprake is van gericht toezicht, waarbij de bank verplicht is periodiek allerlei informatie en documenten aan te leveren, die zorgvuldig worden nagekeken en beoordeeld.

Sinds de oprichting van de bank in 1992 is de bank snel gegroeid. Inmiddels ligt het balanstotaal zo rond de 1,8 miljard euro. De bank richt zich op zakelijke klanten en vermogende particulieren en dit doen zij ook winstgevend. 

Rietumu Bank via Raisin

Boete voor niet naleven anti witwas regelgeving

De bank heeft in 2021 een boete van 5,85 miljoen ontvangen wegens nalatigheid op het gebied van voorkoming van witwassen. Deze boete valt echter in het niet bij boetes die de ABN AMRO en ING in het verleden hebben ontvangen.

Hoe open je een deposito?

Sparen bij de Rietumu bank via Raisin is de methode waardoor je daadwerkelijk bij de bank kunt gaan sparen. Raisin is een bemiddelingsplatform dat banken tal van werkzaamheden uit handen neemt. 

Doordat het voor buitenlandse  banken vaak veel rompslomp oplevert om buitenlandse spaarders toegang te geven tot hun spaarproducten, is Raisin een belangrijk partner voor dergelijke banken.

Om te gaan sparen dien je eerst naar de website van Raisin te gaan. Via dit platform open je vervolgens ook een deposito en niet direct op de website van de bank.

Rente bij andere banken

Onderstaand een actueel overzicht van spaarrentes van verschillende banken. Deze banken bieden allemaal de bescherming van het depositogarantiestelsel.

Rente termijndeposito:

BankLooptijdRente
Banca Progetto3 jaar4,00%
Rietumu2 jaar3,85%
Haitong3 jaar3,80%
Imprebanca3 jaar3,75%
Orange Bank3 jaar3,70%

Flexibele spaarrekening:

BankRente
Renault Bank2,15%
Nordax Bank2,14%
InBank2,11%
Klarna1,95%

Bekijk alle spaarproducten