De Zweedse Nordax bank is een grote speler in de Zweedse spaarmarkt. De in  2003 opgerichte bank heeft inmiddels meer dan 200,000 klanten. Het goede nieuws is dat nu ook Nederlanders via Raisin hier eenvoudig een spaarrekening kunnen openen.

Nordax bank

Sparen bij de Nordax bank

In tegenstelling tot bijna alle Nederlandse banken ontvang je bij de Nordax bank nog wel rente. Is op dit moment de actuele spaarrente in Nederland 0%, op dit moment bedraagt de rente 0,15% op jaarbasis bij deze Zweedse bank. Deze rente ontvang je bij het openen van een flexibele spaarrekening. Dus geen voorwaarden wat betreft een minimumbedrag of beperkingen met betrekking tot het opnemen van spaargeld.

Bij het afsluiten van een termijndeposito kan de rente oplopen tot 0,3%. Opvallend is dat de rente bij een 1 jarige termijndeposito hoger is dan bij een termijn van 2 jaar.

Bescherming tegen de negatieve rente

Waar er in Nederland steeds vaker wordt gesproken over een negatieve rente, is hiervan bij de Nordax bank totaal geen sprake van. Mocht de grens waarboven je in Nederland rente dient te betalen nog verder naar beneden gaan, dan zou het ons niet verbazen dat meer Nederlanders voor deze bank gaan kiezen.

Het Zweedse depositogarantiestelsel

Een depositogarantiestelsel is in onze opinie een van de belangrijkste aandachtspunten bij het openen van een spaarrekening.

Eigenlijk gewoon nog belangrijker dan het ontvangen van een iets hogere rente.

Bij Nordax is het Zweedse depositogarantiestelsel van toepassing. Volgens deze regelgeving zijn spaartegoeden afgedekt tot een bedrag van 1,050,00 SEK (Zweedse kronen). Op dit moment is dit ongeveer gelijk aan 103,000 euro.  

Door een veranderende wisselkoers kan het bedrag van het depositogarantiestelsel uitgedrukt in euro`s aan verandering onderhevig zijn.

Sparen Zweedse kronen

Een spaarrekening is overigens gewoon in euro`s te openen, zodat je geen wisselkoersrisico loopt.

Hoe kan je een spaarrekening openen?

De eenvoudigste methode is om je eerst aan te melden bij Raisin. Dit is een platform wat het eenvoudig maakt om een rekening bij een buitenlandse bank te openen. Nadat je dit gedaan hebt, is het eenvoudig om een spaarrekening te openen bij deze Zweedse bank.

Wel dien je uiteraard gewoon belasting te betalen over het spaargeld in het buitenland. Dit in de vorm van de vermogensbelasting.

Via Raisin kan je eenvoudig een spaarrekening bij de Nordax bank openen. Bovendien ontvang je een welkomstbonus van Raisin.

Geen gezamenlijke spaarrekeningen

Een spaarrekening wordt op persoonlijke titel geopend. Het is daardoor niet mogelijk om een gezamenlijke spaarrekening te openen.

Over de Nordax group

Deze Zweedse onderneming is gevestigd in Stockholm. Op dit moment zijn er ongeveer 230 medewerkers actief. Naast Zweden zijn zij actief in de andere Scandinavische landen en inmiddels ook in Duitsland. Door de bankvergunning staat de onderneming onder toezicht van de Zweedse autoriteiten

Zoals je dat mag verwachten bij een Zweeds bedrijf, staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Ook is het een bank die hoog inzet op inclusiviteit. Zo maken zij het mogelijk  voor groepen mensen een hypotheek af te sluiten, voor wie het doorgaans moeilijk aan een hypotheek kunnen komen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan zzp`ers en freelancers.

Cijfers en jaarverslagen

De jaarverslagen zijn op de website terug te vinden. Aan het jaarverslag ligt een audit van Deloitte ten grondslag. Wat opvalt is dat zij in 2020 een groei van de operationele winst van meer dan 50% hebben gerealiseerd. 

Dit is een opmerkelijk resultaat aangezien veel banken lagere winsten hebben gerapporteerd als gevolg van slechte leningen voortvloeiend uit de corona crisis. Aan deze malaise hebben zij zich dus geheel kunnen onttrekken.