Spaarrente verwachting

De spaarrente is historisch laag en in sommige gevallen is er zelfs sprake van een negatieve rente. Maar wat is de spaarrente verwachting? In principe is dit koffiedik kijken. Daarom hebben we op deze pagina een aantal opinies verzameld en geven we daarnaast ook onze eigen visie op de verwachting met betrekking tot de spaarrente.

Voordat we de verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de spaarrente geven, eerst een stukje achtergrond, waarom deze spaarrente bij Nederlandse banken zo extreem laag is.

Waarom is de rente zo laag?

De belangrijkste reden is het beleid van de Europese centrale bank. Zij houden de rente bewust laag. Het doel van deze lage rente is het stimuleren van de economie. Dit doen zij door de zogenoemde EURIBOR, het rentetarief waartegen banken van elkaar kunnen lenen, laag te houden.

Hierdoor wordt het voor banken goedkoop om geld aan te trekken. Dit is voor alle banken het geval. Het is zelfs zo dat deze EURIBOR dermate laag is, dat banken geld toe krijgen wanneer zij geld aantrekken. Hierdoor kunnen banken goedkoop geld uitlenen wat investeringen stimuleert.

Spaarders zijn op dit moment niet interessant

Banken kunnen dus erg goedkoop aan geld komen. Hierdoor is er geen noodzaak om rente te vergoeden aan spaarders. Zij hebben het geld van spaarders op dit moment eigenlijk niet nodig.

Het is zelfs zo dat spaargeld van spaarders onvoordelig is. Zij kunnen op andere manieren goedkoper aan het kapitaal komen om leningen te verstrekken. Dit vertaalt zich in een negatieve spaarrente bij een groter spaarsaldo.

Bij meer en meer banken betaal je rente over een saldo boven de 100,000€. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Rabobank, ABN AMRO, ING en de KNAB bank. Bij deposito`s is dit echter nog niet het geval.

Spaarrente verwachting en spaarders

Wat zeggen verschillende bronnen over de spaarrente verwachting?

We hebben een aantal opinies met betrekking tot de spaarrente verzameld, om meer inzicht te krijgen in de vraag; gaat de spaarrente ooit nog stijgen?

Over het algemeen bestaat er consensus dat de rente in ieder geval de komenden tijd en in ieder geval dit jaar niet zal gaan stijgen. Omdat het lastig is om uitspraken te doen over de ontwikkeling van de rente na dit jaar, beperken veel economen zich tot een uitspraak tot het einde van dit jaar.

De opinie van fx.nl

Op fx.nl is terug te lezen dat het niet de verwachting is dat de spaarrente in 2021 gaat stijgen. Dit baseren zij op uitspraken van de centrale bank, welke heeft aangegeven dit jaar door te gaan met het huidige beleid.

Voor de periode na 2021 worden er geen uitspraken gedaan.

Financieel expert Amanda Bulthuis

Amanda Bulthuis sluit zich in een artikel in het Parool aan bij deze visie. Ook zij verwacht geen stijging van de spaarrente op  korte termijn. Pas wanneer de economie weer is aangetrokken bestaat er een kans dat de spaarrente gaat stijgen.

Trouw

Trouw gaat iets dieper in op deze materie. Hierbij laten zij Bert Colijn van het ING economisch bureau aan het woord.

Hij verwacht de komende jaren geen stijging van de spaarrente. Het zal tussen de 5 jaar en 20 jaar duren voordat de rente weer enigszins zal gaan stijgen. Hierbij spreekt hij dan ook de verwachting uit dat de stijging van de spaarrente beperkt zal zijn.

Naast de eerder aangegeven uitspraken van de Europese Centrale bank (ECB), voert hij nog een ander argument aan waarom hij niet positief staat ten opzichte van een stijging van de spaarrente.

Vergrijzing van de bevolking

Hierbij voert hij de vergrijzing van de bevolking in de Europese Unie als reden aan. Het is een gegeven dat ouderen over meer spaargeld beschikken dan jongeren. Zij hebben immers langer de tijd gehad om te sparen.

Daarnaast is sparen bij ouderen populairder dan jongeren. Jongeren zijn eerder geneigd een risico te nemen met beleggen in verschillende producten.

De veroudering van de bevolking zorgt ervoor dat er meer geld beschikbaar is. En uiteindelijk is rente de prijs van geld, waarbij de prijs een uitvloeisel is van vraag en aanbod. 

Vergrijzing bevolking

Het aanbod zal de komende jaren toenemen, waardoor de prijs laag zal blijven.

Onze opinie

Wij zijn het eens met de verwachting dat de spaarrente in 2021 niet zal gaan stijgen. Tenminste geen substantiële stijging. Ook onderschrijven wij het argument van Bert Colijn met betrekking tot de demografische ontwikkeling.

Dit fenomeen zie je namelijk ook terug in Japan, waardoor er in Japan al decennia lang sprake is van een extreem lage rente.

Uiteraard heeft de corona crisis zijn sporen dermate nagelaten, dat er op dit moment economisch gezien eigenlijk geen sprake kan zijn van een rente stijging. Er ligt echter wel een ander fenomeen op de loer, waardoor de rente na 2021 wel zou kunnen gaan stijgen.

De rol van de inflatie

En dan hebben we het over inflatie. Op dit moment zijn bepaalde producten substantieel duurder geworden. En hier komen ook nog dagelijks producten die in prijs stijgen bij.

Zo zijn de kosten van veel grondstoffen sterk gestegen, maar is bijvoorbeeld ook het transport vanuit China naar Europa fors duurder geworden.

Dit zou een tijdelijk effect kunnen zijn, dat indien alles weer een beetje terug naar normaal is, dat de prijzen dan zullen gaan dalen. Het kan echter ook een meer blijvend effect zijn. Want als je nu meer voor een product kan vragen, waarbij nog steeds de vraag het aanbod overschrijdt, waarom zou je de prijs dan laten dalen?

Spaarrente verwachting en inflatie

Renteverhoging om inflatie tegen te gaan

Indien deze prijsstijging doorzet, die toch wel erg fors is op dit moment, dan zal er sprake zijn van een behoorlijk snel oplopende inflatie. Het instrument om deze inflatie te laten dalen, is het verhogen van de rente.

Dit zou de reden kunnen zijn voor een hogere rente, indien de inflatie blijft aantrekken zoals nu het geval is.

Dit alles zou echter economisch gezien wel een enorme dopper kunnen worden. Een stijgende rente zal een remmende werking op de economie veroorzaken. En dat net op het moment dat de economie alle steun nodig heeft.

Besef echter wel dat indien de spaarrente gaat stijgen, goedkoop geld lenen dan ook verleden tijd is. De rente voor een lening zal meestijgen met een eventuele stijging van de spaarrente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *