Slechte financiële vertalingen

De alsmaar toenemende globalisering doet het belang van goede vertalingen alleen maar toenemen. Naast dat een vertaling correct dient te zijn, dient deze ook goed begrijpbaar te zijn opgesteld. Helaas zijn niet alle vertalingen altijd even goed. Vooral slechte financiële vertalingen komen regelmatig voor.

Online kom je steeds vaker websites tegen in andere talen of zijn deze vertaald naar het Nederlands. Vooral bij automatische vertaalde websites zie je dat de vertaling nogal eens gebreken vertoont.

De invloed van globalisering

Indien de originele taal van een website, of document, een andere taal is dan het Nederlands, dan zou je de nodige voorzichtigheid in acht dienen te nemen.

Zo zie je weleens disclaimers voorbijkomen, welke aan vertaalde websites zijn toegevoegd. 

Dit zie je het vaakst wanneer er wordt gewerkt met een automatische vertaling.

In dat geval neemt een eigenaar van een website vaak geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertaalfouten.

Vooral slechte financiële vertalingen kunnen hierbij tot nare gevolgen leiden.

Vertalingen en globalisering

Het belang van vertalingen in verschillende situaties

Het belang van een vertaling hangt geheel af van de situatie waarin je gebruik maakt van een dergelijke vertaling. Bestel je een online een goedkoop product? Dan zullen de gevolgen van een slechte vertaling veelal niet al te groot zijn. Maar ook hier gelden uitzonderingen. Heb je bijvoorbeeld cosmetica of een geneeskundig product besteld? Dan kan je ook hier  grote gevolgen ondervinden van een foutieve vertaling.

In het geval dat je geld wilt gaan investeren via een buitenlands bedrijf, dan kunnen slechte financiële vertalingen zeer grote gevolgen hebben. Dan kan het zomaar gebeuren dat het risico wat je loopt met jouw belegging, veel groter is dan wat je via de vertaling had begrepen.

Zorg ervoor dat je er in dergelijke situaties zeker van bent dat je een correcte vertaling in handen krijgt. Vergeet daarbij niet dat er vaak sprake is van een hoger risico bij zakendoen in het buitenland.

De gecertificeerde, beëdigde en gelegaliseerde vertaling

Bij een gecertificeerde vertaling weet je zeker dat de vertaling is opgesteld door een gecertificeerde vertaler. Dit geeft bepaalde garanties betreffende de juistheid van de vertaling. 

Vanuit een juridisch oogpunt is dit echter niet altijd voldoende. Stel dat je investeert in een buitenlands vastgoedproject, dan kan een beëdigde vertaling uiterst belangrijk zijn.

Mochten er ooit juridische problemen ontstaan, dan biedt een beëdigde vertaling juridische zekerheid. Met name bij beleggingen in vastgoed komt dit nogal eens voor.

Een dergelijke beëdigde vertaling kan namelijk worden gebruikt tijdens juridische geschillen. Een beëdiging stelt zeker dat het om een correcte en volledige vertaling gaat. In de praktijk wordt deze verklaring vervolgens aan het originele document bevestigd.

Certificering en beëdiging

Indien je nog een stap verder wilt gaan, dan kan je een vertaling ook nog laten legaliseren. Een legalisering van een vertaling kan worden verkregen via een rechtbank. In de praktijk zal je hier echter niet snel mee te maken krijgen. 

Waar dit bijvoorbeeld een belangrijke rol speelt is bij de registratie en import van geneesmiddelen. In dergelijke situaties willen instanties van het importerende land absolute zekerheid hebben dat de vertaling correct is. 

Slechte financiële vertalingen kunnen dan wel grote gevolgen hebben. Een slechte vertaling op het gebied van geneesmiddelen of vaccins, kunnen nog veel grote nadelige gevolgen opleveren.

Werken met buitenlandse lokale ondernemers

Over het algemeen werken grote bedrijven met standaard vertalingen die zij jou ter beschikking stellen. Indien je zaken doet, of je wilt gaan investeren in het buitenland, met een kleinere lokale ondernemer, dan zullen er meer documenten dienen te worden vertaald. 

Dit vergroot het risico dat je te maken krijgt met slechte financiële vertalingen. In onze opinie zal je in dergelijke situaties dan ook minimaal gebruik dienen te maken van een gecertificeerde vertaling. Nog beter in dergelijke gevallen is een beëdigde vertaling. Zeker naarmate de bedragen die gemoeid zijn met jouw transacties groter zijn.

Is het verstandig om te werken met freelancers?

Via het internet kom je steeds meer freelancers tegen die hun diensten als vertaler aanbieden. In dat geval is het van belang dat je de kwaliteit van deze freelancers goed beoordeeld, alvorens hiervan gebruik te maken.

Het beroep van vertaler is op zichzelf namelijk geen beschermd beroep. Dit houdt in dat iedereen zich vertaler zou kunnen noemen. Dit is niet het geval indien je een gecertificeerde vertaling of beëdigde vertaling wilt ontvangen. Om dit te mogen doen dient de vertaler te beschikken over deze bevoegdheden.

Dit kan je vergelijken met het verschil tussen een boekhouder en register accountant. Een boekhouder is geen beschermd beroep, maar register accountant mag je jezelf alleen noemen wanneer je aan de benodigde kwalificaties voldoet.

freelance vertalers

Sta je op het punt om documenten te laten vertalen? Beoordeel dan wat de gevolgen kunnen zijn, in het geval de vertaling niet geheel juist is. Op die manier kan je beoordelen welke vertaling het meest geschikt is.

De noodzaak van specialistische kennis

Heb je een specialistisch document dat je wilt laten vertalen? Dan is het erg belangrijk dat je een gecertificeerde vertaler met specifieke kennis inschakelt. Bezit je een relatief eenvoudig marketing document om te vertalen, dan zou je dat opzich nog wel kunnen laten vertalen door een freelancer. 

Bevat jouw document echter juridische, medische of financiële termen, dan dient de vertaler die je inhuurt te beschikken over specifieke kennis op dat terrein. Iemand die over geen enkele medische kennis beschikt, zal doorgaans niet in staat zijn een medisch document correct te vertalen. 

Hiervoor zijn er gewoonweg te veel begrippen die je dient te begrijpen om deze in de juiste context te kunnen vertalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *