Particulier geld lenen

De markt voor particulier geld lenen is sterk in opmars. Door het uitsluiten van een midden persoon, in dit geval een bank of andere kredietverstrekker, valt er veel voordeel te behalen.

Winst op leningen voor banken en kredietverstrekkers

Banken kunnen al tijden lang enorm goedkoop aan geld komen. De zogenaamde EURIBOR rente, wat staat voor Euro Interbank Offered Rate, is al tijden negatief. Dat houdt in, dat indien een bank geld aantrekt van een andere bank, dat zij hiervoor rente ontvangen. 

Dat lees je goed. Zij betalen geen rente, maar ontvangen rente om op deze manier geld aan te trekken.

Wordt de lage rente doorgegeven naar de klant?

Dan zou je verwachten dat je dit terugziet in de rente die je als consument dient te betalen voor het afsluiten van een lening. Bij een hypotheek zie je dit nog enigszins terug. De hypotheekrente is historisch gezien erg laag. En dit is al tijden het geval.

Bij de markt voor consumptieve kredieten is dit veel minder het geval. Er zijn nog voldoende banken of andere kredietverstrekkers die nog steeds doodleuk rentes van 6%, of zelfs meer, in rekening brengen.

Dit grote verschil tussen hetgeen een bank aan rente dient te betalen en de rente die zij in rekening brengen, heeft de deur geopend voor de markt van particuliere leningen. Want vergeet niet, dan indien je als consument zijnde geld op een bankrekening zet, dat je hiervoor geen rentevergoeding ontvangt.

Particulier geld lenen lage rente

Hoeveel verdient een bank met het verstrekken van een lening?

Om een voorbeeld te geven hoeveel geld een bank verdient met het verstrekken van een lening, het onderstaande voorbeeld. We hebben hierbij gekeken naar een persoonlijke lening van de Rabobank, voor een bedrag van 10,000€ met een looptijd van 10 jaar.

Doorlopend kredietRente klantRente EuriborTotaal
€ 10.000€ 3.397€ 370€ 3.767

Eerlijkheid dient hier wel te vermelden dat we de eenjaars EURIBOR rente is deze vergelijking hebben gehanteerd, omdat een langere EURIBOR rente niet beschikbaar is.

Uiteindelijk verdient de Rabobank dus 3,767€ met het verstrekken van deze lening. Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat het geld wordt aangetrokken via een interbancaire transactie.

Particulier geld lenen kan het bedrag aan rente, te weten 3,397€ verdelen tussen de eigenaar van een platform, de leningnemer en de leningverstrekker.

Waarom geen geld lenen en uitlenen zonder tussenpersoon?

Dus waarom zou je als burger zijnde geen geld lenen aan een andere burger en dan tegen een rente die het midden houdt van wat een leningnemer dient te betalen en een leninggever ontvangt?

Het grote probleem op dit gebied is dat je natuurlijk niet zomaar jouw geld aan elk willekeurig persoon gaat uitlenen. 

Je dient zekerheid te hebben dat de persoon te vertrouwen is en dezelfde persoon ook in staat is om het geleende bedrag weer terug te betalen.

Vertrouwd geld uitlenen aan particulieren

Dit probleem wordt aangepakt door een platform zoals Lender Spender.

Zij hebben een platform ontwikkeld waarbij burgers bij elkaar worden gebracht om op die manier onderhands leningen te verstrekken. 

Hierbij dien je om als leningnemer in aanmerking te komen voor een lening, aan strikte voorwaarden te voldoen.

Mensen die op deze manier willen lenen dienen grotendeels aan dezelfde voorwaarden te voldoen zoals deze door banken worden gehanteerd.

Peer to peer lenen

Zo kan je met een negatieve BKR registratie geen lening aanvragen via Lender Spender.

Spreiden van risico

Daarnaast maakt het platform het ook mogelijk om het geld dat je wilt uitlenen te verspreiden over verschillende kleinere leningen. Dit zorgt er ook voor dat het risico afneemt. 

Want mocht onverhoopt een persoon die geld heeft geleend via Lender Spender niet kunnen terugbetalen, dan heeft dit slechts invloed op een klein gedeelte van het geld dat je op die manier hebt geïnvesteerd. 

Hoeveel wordt er particulier geleend

Inmiddels heeft het Lender Spender al bijna 24 miljoen euro uitgeleend aan particulieren. Dit is dus geld wat is geïnvesteerd door andere particulieren. Over dit bedrag is er een totaal van rente van bijna 800,000€ uitgekeerd.

Dit komt neer op een rendement van 3,3%. De uitgekeerde rente is na aftrek van kosten van Lender Spender. Zij dienen uiteraard ook hun kosten van het platform te dekken.

Fintech bedrijven en ontwikkelingen op financieel gebied

De partijen die actief zijn op de markt voor particulier geld lenen zijn allemaal fintech bedrijven. Je kunt deze bedrijven vergelijken met de aanbieders van gratis bankrekeningen, zoals de N26 bank maar ook de Openbank hiervan goede voorbeelden zijn.

Het zijn daarnaast ook bedrijven met een grote technologische voorsprong, omdat zij gebruik maken van de meest recente technologie. Dit zie je weer terug bij een online bank zoals bunq.

De opkomst van particulier geld lenen

Door de enorme winsten die banken maken op het verstrekken van leningen wordt het geld lenen zonder bank steeds populairder. Je kan op die manier namelijk fors besparen op het afsluiten van een lening. In vergelijking met de rente die je dient te betalen bij het afsluiten van een persoonlijke lening, kan dit zomaar een aantal procenten schelen.

Lenen kost geld. Echter, peer to peer lenen kan het wel goedkoper maken. Op die manier voorkom je dat gaat meebetalen aan de hoge kosten en hoge winsten van een bank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *