Economie Engeland na brexit

Hoe gaat het met de economie in Engeland na de Brexit? Niet goed. Dat moge duidelijk zijn. Je zou zelfs kunnen stellen dat het dramatisch gaat. Alleen in landen zoals Italië en Argentinië gaat het de laatste twee jaar nog slechter.

Economie Engeland

In bijna alle landen heeft de economie zich snel hersteld van de corona crisis. Tot op heden heeft de economie in de meeste landen ook nog niet al te veel last van de oorlog in Oekraïne. De economische neergang van tijdens de corona crisis is snel weer goedgemaakt.

In Q4/2022 was de gemiddelde economische groei in de Eurozone 1,9%. Engeland daarentegen noteerde slechts 0,4% groei. 

Wanneer je het 4e kwartaal 2022 gaat vergelijken met het 4e kwartaal van 2019, dan zijn de cijfers nog dramatischer. In deze vergelijking is er voor de Eurozone een groei van 2,4% te zien, terwijl het Verenigd Koninkrijk een daling van 0,8% laat zien. 

Staatsschuld Verenigd Koninkrijk

De staatsschuld is inmiddels opgelopen tot ongeveer 95% van het Bruto Nationaal Product. In 2010 was dit nog 62,4%. Alleen al in januari 2023 heeft het Verenigd Koninkrijk 62 miljard GBP meer uitgegeven dan er is binnengekomen. 

Als ze deze ratio van geld uitgeven blijven volhouden, dan zal de schuld snel boven de 100% van het BBP gaan uitkomen. De Britse minister van financiën Jeremy Hunt staat dan ook voor een enorme uitdaging.

Vertrouwen in de Engelse economie

Het vertrouwen in de Engelse economie is sterk afgenomen. Dit kwam tot uiting in een sterke daling van de koers van het Engelse pond. Twintig jaar geleden was de Britse economie nog groter dan de economie van China. 

Inmiddels is de Chinese economie 9 keer groter. Dit komt uiteraard grotendeels door de enorme groei die China heeft doorgemaakt. Het heeft echter wel als consequentie dat investeerders zich meer richten op China en dat er minder buitenlandse investeringen in Engeland plaatsvinden.

Hoge inflatie

Net zoals bijna alle andere landen in de wereld heeft ook Groot Brittannië te maken met een hoge inflatie. Om de inflatie te bestrijden zijn er inmiddels al verschillende renteverhogingen doorgevoerd.

Daarnaast is de hoeveelheid geld in omloop teruggebracht door het verkopen van staatsobligaties. Tot op heden heeft dit echter nog niet al te veel effect gehad.

Doordat er inmiddels ook sprake is van een recessie staat de Bank of England voor een grote uitdaging. Het verder verhogen van de rente door de Britse centrale bank zal de economie nog verder onder druk zetten.

economische crisis Engeland

Consumentenvertrouwen

De Brexit heeft het consumentenvertrouwen zeker geen goed gedaan. Doordat er sprake is van douaneformaliteiten, komt het voor dat schappen in supermarkten leeg raken. Wanneer er schaarste ontstaat van een bepaald product dan komt het Verenigd Koninkrijk nu achteraan de rij te staan. Het is voor producenten eenvoudiger hun producten binnen de EU af te zetten.

Is er sprake van een economische crisis in Engeland?

In mijn opinie kun je zeker spreken van een economische crisis. De economische groei in Engeland blijft achter in vergelijking met andere Europese landen. Daarnaast is de staatsschuld hard aan het oplopen. De economie van Engeland heeft het gewoonweg moeilijk en er is ook geen eenvoudige oplossing. Vrienden in Engeland hebben het over “eat or heat”. Dit is een keuze die steeds meer Engelsen dienen te maken.

De schatting is dat er inmiddels rond de 15 miljoen Engelsen in armoede leven. In Nederland ligt dit rond de 1 miljoen mensen. Wel groeit dit cijfer hard op het moment. Engeland heeft een inwonersaantal dat ongeveer 3,5 keer zo groot is dan Nederland. Armoede is dan ook een veel groter probleem dan in Nederland.

In Engeland wordt er over armoede gesproken wanneer er na de kosten van wonen minder dan 141 GBP per persoon per week overblijft (bron: trustforlondon). 

Hoe diep en lang wordt de recessie?

Doordat er in het derde kwartaal van 2023 opnieuw sprake was van economische krimp, is de economie in een recessie terechtgekomen. Hierbij zijn de vooruitzichten erg somber. Economen verwachten een langdurige recessie. 

Op dit moment is het zelfs zo dat Britse huishoudens armer zijn dan in 2008. De groei van bruto binnenlands product is sinds tientallen jaren niet zo laag geweest. 

Dit alles leidt ertoe dat Brexit niet de juiste keuze is geweest. Zeker als je in ogenschouw neemt dan was een van de belangrijkste factoren het indammen van migratie was. Ook op dit vlak is er nauwelijks succes geboekt. Het verlaten van de Europese Unie lijkt dramatisch uit te pakken voor het Verenigd Koninkrijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *