Bronbelasting buitenlands dividend

Dividendbelasting is een zogenoemde bronbelasting. Een bronbelasting wordt ingehouden door degene die de uitkering of uitbetaling verzorgd. In het geval van buitenlands dividend ontvang je daarom het bedrag na aftrek van de dividendbelasting. Daarentegen staat dat je de bronbelasting over het buitenlands dividend vaak weer (gedeeltelijk) kunt terugvorderen.

Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting

Nederland heeft met veel landen een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting.  In principe ben je als Nederlander zijnde belastingplichtig in Nederland. Dit komt in de praktijk naar voren, door het feit dat je als inwoner van Nederland een jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting dient in te vullen.

Stel dat je bijvoorbeeld werkt in Duitsland. In dat geval zal Duitsland belastingen en sociale premies over het salaris inhouden. Indien vervolgens dit salaris dan ook nog belast zou worden in Nederland, dan zou er weinig overblijven.

Voor dividend geldt hetzelfde. Ook al heeft Nederland een enigszins vreemd systeem van belasting heffen, waarbij er belasting wordt geheven over een fictief rendement, houdt dit wel in dat je indirect belasting dient te betalen over dividend dat je ontvangt.

Teruggave en/of aftrek

Dividend is een typische bron van inkomsten, waar er in praktisch alle landen sprake is van een bronbelasting. De buitenlandse belastingautoriteiten zullen dan ook een gedeelte van het bruto dividend als belasting inhouden. 

Omdat je vervolgens in Nederland verplicht bent om het vermogen dat je in het buitenland bezit, op te geven tijdens de belastingaangifte, wordt er over dit vermogen ook  vermogensrendementsheffing geheven. In dat geval zou er dus sprake zijn van dubbele belasting.

De rol van belastingverdragen

In belastingverdragen is geregeld welk land er belasting mag innen over verschillende bronnen van inkomsten. Bij bronbelasting wordt er daarbij ook vastgelegd hoeveel Nederlanders dienen te betalen.

Dit zorgt ervoor dat je in sommige gevallen geld kunt terugvorderen. Je dient dit dan wel te doen in het land waar de bronbelasting is ingehouden. Dit maakt het er niet eenvoudiger op. 

Want, hoe dien je nu bijvoorbeeld in Duitsland, of in Spanje de teveel betaalde dividendbelasting terug te vorderen? Zeker als je het over een land zoals Spanje hebt, dan loop je ook nog eens tegen een taalbarrière aan.

Bronbelasting buitenlands dividend belastingverdrag

Vrijstelling of teruggaaf

In een belastingverdrag wordt geregeld hoe er dient te worden omgegaan met de bronbelasting op buitenlands dividend. 

Indien het tarief voor de inwoners van het specifieke land hoger is dan wat er in het belastingbedrag is overeengekomen, dan kan het meerdere worden teruggevorderd. 

Hetgeen je dient te betalen zoals overeengekomen, mag je in de belastingaangifte in Nederland verminderen op de te betalen belasting volgens box 3.

Een praktijkvoorbeeld

Omdat het hier om best wel complexe materie gaat, het volgende voorbeeld.

In Duitsland bedraagt de bronbelasting op dividend (Kapitalertragsteuer) 25%. In het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is echter overeengekomen dat Nederlanders slechts 15% hoeven te betalen.

Stel dat er nu sprake is van 1,000€ aan uit te keren dividend vanuit Duitsland, over een investering van 50,000€. Dan zal er 

  • Netto 750€ dividend worden uitgekeerd
  • Zal je 100€ dienen terug te vorderen bij de Duitse belastingdienst
  • Mag je 150€ in mindering brengen op de betalen belasting in box 3
  • Dien je het bedrag van 50,000€ op te geven bij de berekening van de te betalen vermogensbelasting in Nederland. De uiteindelijk te betalen belasting hangt dan af van het totale vermogen. 

Complexiteit en bureaucratie

In onze opinie zou er eigenlijk direct niet meer dienen te worden ingehouden dan volgens het belastingverdrag is overeengekomen. Een teruggaaf leidt alleen maar tot bureaucratie. 

Echter, vanuit het oogpunt van het land dat de bronbelasting over dividend inhoudt, is er wel degelijk een voordeel. Niet alle bronbelasting wordt in de praktijk teruggevorderd. Veel belastingbetalers zien dit als te veel rompslomp, zeker indien het om kleinere bedragen gaat.

Is een belastingverdrag wel voordelig?

In het geval van een belastingverdrag kan je als Nederlander zijnde de in het buitenland teveel betaalde bronbelasting terugvorderen.

Is er geen sprake van een belastingverdrag, dan is dit doorgaans niet mogelijk. 

In dat geval mag je echter de in het buitenland betaalde bronbelasting wel in minder brengen op de te betalen Nederlandse inkomstenbelasting in box 3. In dat geval hoef je dan geen procedure te starten om buitenlandse bronbelasting terug te vorderen. Eigenlijk kan je stellen dat dit eenvoudiger is.

Bureaucratie

Terugvorderen van bronbelasting eenvoudig gemaakt

Bronbelasting over buitenlands dividend is tegenwoordig echter veel eenvoudiger geworden. Er zijn dienstverleners die dit voor jou regelen en dit geheel automatiseren. 

Wel dien je over enige kennis te beschikken met betrekking tot Engelse termen. Zo zal er worden gesproken over dividend withholding tax reclaim. De term dividend withholding tax reclaim betekent niks meer of minder dan de betaalde bronbelasting over dividend terugvorderen.

Naast dat het eenvoudiger is om gebruik te maken van een dienstverlener, profiteer je ook van hun expertise op dit gebied. Omdat wetgeving in verschillende landen vaak net weer iets anders in elkaar steekt, kan het namelijk behoorlijk complex worden. Zeker indien je in verschillende landen dividendbelasting dient terug te vorderen.

Bronbelasting in Nederland

In Nederland kennen we slechts een beperkt aantal situaties waarbij er sprake is van bronbelasting. Eigenlijk is dit alleen het geval bij dividend. In het buitenland kom je bronbelasting echter ook regelmatig tegen bij rente die wordt uitgekeerd en ook bij royalties.

Vanuit dit oogpunt is het van belang om goed te letten op de wetgeving in het land van waar je de betaling ontvangt. De belastingtechnische afwikkeling kan geheel anders zijn dan dat je in Nederland gewend bent, waardoor je eventueel meer kunnen terugvorderen dan waar je in eerste instantie op had gerekend.

Betalingen ontvangen vanuit het buitenland

Ontvang je een teruggave van betaalde bronbelasting? Let dan goed op de valuta waarin dit wordt uitgekeerd. En daarnaast, of het ook om een land gaat, wat deel uitmaakt van de SEPA zone. 

Ontvang je bijvoorbeeld een betaling vanuit Engeland in Britse ponden, dan zal de bank kosten in rekening brengen. Daarnaast is er vaak sprake van een onvoordelige wisselkoers. Door een gratis bankrekening te openen bij een online bank, kan je deze hoge kosten voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *