Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen bieden een eenvoudige manier om geld te beleggen. Door te beleggen in een specifiek fonds hoef je niet zelf op zoek te gaan naar specifieke aandelen en een portefeuille samen te stellen.

Aan het beleggen in beleggingsfondsen zijn zowel voordelen als nadelen verbonden. Wij hebben deze op een rij gezet. Daarnaast bespreken we een aantal fondsen, waarin je zou kunnen beleggen.

Hoe werkt een beleggingsfonds?

Het geld van veel verschillende beleggers wordt gebruikt om verschillende aandelen aan te kopen. Dit kunnen aandelen uit een specifieke branche zijn, maar kan ook juist breed zijn opgezet, zodat er aandelen uit verschillende branches worden aangekocht. Hierbij worden de risico`s beperkt. 

Naast aandelen kan er ook worden gekozen voor andere producten. Denk hierbij aan cryptocurrencies of onroerend goed.

Wat je ook vaak ziet, is dat een fonds zich richt op specifieke regio`s, zoals Amerika of Azië. Eigenlijk bestaan er voor alle etf`s wel specifieke beleggingsfondsen.

Kosten en beheer

Beleggingsfondsen worden beheerd door experts. De beste beleggingsfondsen worden dan ook beheerd door de beste experts.

Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten gaan ten laste van het rendement.

Net zoals bij een aandeel is er bij een beleggingsfonds ook sprake van een koers. De kosten van het beheer worden in deze koers verwerkt. In de regel bedragen de kosten tussen de 0,5% en 2%.  De hoogte van de kosten is grotendeels afhankelijk van hoe intensief het fonds wordt beheerd.

Kosten van beleggingsfondsen

Actieve en passieve fondsen

Bijvoorbeeld een AEX fonds, waarbij alle aandelen van de AEX worden opgenomen is vrij eenvoudig te beheren. De experts van de bank hoeven dan namelijk niet zelf beslissingen te nemen welke aandelen te kopen of te verkopen. Er wordt gewoon de AEX index als uitgangspunt aangehouden.

Bij een fonds gericht op technologie dienen er wel beslissingen te worden genomen met betrekking tot de samenstelling van het beleggingsfonds. Dit kost een fondsbeheerder dus veel meer tijd en bovendien dient er meer expertise aan boord te zijn.

Transactiekosten en beheerskosten

Vaak zie je dat een bank of een andere broker geen kosten in rekening brengt bij het aankopen of verkopen van een eigen beleggingsfonds. Dit komt omdat de kosten ten laste van het fonds komen en deze kosten dus al in de koers zijn verwerkt. 

In onze opinie is dit enigszins misleidend. Het lijkt alsof er geen kosten in rekening worden gebracht, maar dit is eigenlijk wel gewoon het geval.

Beleggingsfondsen kan je zowel aanschaffen via een beleggingsrekening bij een bank maar ook bij een online broker zoals eToro of Bux Zero.

Risicospreiding

Doordat een fonds is samengesteld uit meerdere beleggingen, is er standaard sprake van risicospreiding, hetgeen deze vorm van beleggen minder risicovol maakt dan het beleggen in individuele aandelen.

Wel is het zo dat bijvoorbeeld een beleggingsfonds gericht op Chinese bedrijven nog steeds behoorlijk risicovol is. Een indexfonds daarentegen is weer minder risicovol.

Beleggingsfondsen vergelijken

Je kunt zelf nog een verdere risicospreiding toepassen, door te beleggen in verschillende beleggingsfondsen, die niet direct met elkaar zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan een technologie fonds en een onroerend goed fonds. Door op deze manier te beleggen kan je het risico nog verder beperken.

Eventueel kan je ook nog een obligatiefonds in jouw beleggingsportefeuille opnemen om het risico nog verder te beperken. Helaas is het wel zo, dat obligatiefondsen doorgaans een niet al te hoog rendement opleveren.

Beleggingsfondsen vergelijken

Bij het vergelijken zijn er een aantal aandachtspunten van belang. Dit zijn in onze opinie:

 • Het historisch behaalde rendement.
 • Het risico van het fonds.
 • De beheerskosten die in rekening worden gebracht.
 • De focus van het fonds in verband met risicospreiding ten opzichte van andere beleggingen die je in bezit hebt.

Bij beleggen is het altijd zo, dat het in het verleden behaalde rendement geen garanties bieden voor de toekomst. Wel is het een indicatie.

Naast de hoogte van het rendement is het ook van belang om te kijken hoe het gemiddelde rendement tot stand is gekomen.

Is er sprake van grote fluctuaties, waarbij er het ene jaar een hoog rendement wordt behaald en in een ander jaar een negatief rendement, dan is er sprake van een hoog risico. Rendement en risico zijn ook hier onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Geen garanties voor de toekomst

Waarin kan je investeren?

Het aantal beleggingsfondsen waarin je kunt beleggen is te groot om op te noemen. Dat maakt het ook onmogelijk om aan te geven wat de beste beleggingsfondsen zijn. Zeker gezien het feit dat het verleden geen garantie voor de toekomst biedt. 

Onderstaand een overzicht van de soorten beleggingsfondsen die beschikbaar zijn. Dit is echter alleen om een idee te geven van de verschillende soorten fondsen, want er zijn er in de praktijk talloze.

 • Farma
 • Onroerend Goed
 • Noord Amerika
 • Asia Pacific
 • Technologie
 • Balkan
 • Duurzaam
 • Private equity
 • Microfund
 • AEX
 • Nasdaq
 • Dow Jones

Voordelen en nadelen van fondsbeleggen

Voor de particuliere belegger is het voordeel dat je profiteert van de expertise en ervaring van ervaren fondsbeheerders. Vooral wanneer je begint met beleggen is dit een belangrijk voordeel. Het nadeel zijn de hogere kosten die in de koers worden verwerkt.

Een ander voordeel is het lagere risico dan bij het direct beleggen in aandelen. Dat neemt niet weg, dat ook bij beleggingsfondsen de inleg verliezen altijd mogelijk is, net zoals dit bij aandelen en obligaties het geval is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *