Beleggen via Robo advisor houdt in dat er een beleggingsstrategie wordt opgesteld op basis van de adviezen van BlackRock, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Op basis van de strategie die het best bij jouw doel en risicoprofiel past, wordt jouw geld geïnvesteerd. 

Hoe gaat beleggen via robo advisor in zijn werk?

Al vanaf een bedrag vanaf 500€ kan je op deze manier beginnen met beleggen.

Dit is wat er gaat gebeuren indien je daadwerkelijk aan de slag gaat met het beleggen via robo advisor: 

Robo advisor - Openbank

Minimum inleg:
Kosten:
Maatschappelijk verantwoord:
Geld vrij opneembaar:
Historisch rendement:
Extra kosten:
Nederlandse website:

500€
0,42% - 1,03%
Ja
Ja
4,52% - 8,75%
Nee
Ja

Vragenlijst invullen

Bij beginnen met beleggen, wanneer je een beleggingsrekening opent, dien je eerst een aantal vragen te beantwoorden.  Dit duurt hooguit 5 minuten. Op basis van jouw antwoorden op de vragen wordt er een beleggersprofiel opgesteld.

Bij het opstellen van het profiel wordt er gekeken naar wat jouw doel is om te gaan beleggen en wat jouw risicoprofiel is. Dit is de basis voor de te volgen strategie.

Portefeuille samenstellen

In eerste instantie wordt er op basis van het profiel wat naar voren is gekomen naar aanleiding van het invullen van de vragenlijst, een beleggingsportefeuille samengesteld. Nadat de initiële portefeuille is samengesteld, kan je in het vervolg ook zelf invloed uitoefenen bij het investeren van jouw geld.

Robo advisor vragenlijst

Portefeuillebeheer en informatieverstrekking

Het beheer van de portefeuille wordt geheel uit handen genomen door robo advisor. Elke maand ontvang je een overzicht met de exacte stand van zaken omtrent jouw beleggingen. Je wordt dus uitvoerig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Wil je vaker jouw beleggingen inzien, dan kan dat ook. Je hoeft niet te wachten totdat je de maandelijkse overzichten ontvangt. Via de bijbehorende app of via de website kan je continue de ontwikkelingen van het door jouw belegde vermogen bijhouden.

De verschillende beleggingsstrategieën

Robo advisor hanteert verschillende investeringsstrategieen. Deze verschillende strategieën hebben allemaal een naam van een grote stad. Zo zijn er bijvoorbeeld de Dubai, New York en Shanghai strategieën. Elke strategie heeft zijn eigen risicoprofiel en rendement prognoses.

Beleggingsstrategie

Conservatief

Deze strategie is gericht op het minimaliseren van het risico en op die manier als het ware het vermogen zeker te stellen. Hierbij is het streven om een jaarlijks rendement van tussen de 2% en 5% te realiseren, waarbij het verwachte rendement dichter bij de 2% zal liggen.

Gematigd

Ook hier ligt de nadruk op het beperken van het risico. In tegenstelling tot de conservatieve strategie, waar de nadruk geheel ligt op het beperken van risico, worden er hier wel kleine, aanvaardbare risico`s genomen. De bandbreedte van het te verwachten rendement is gelijk aan de conservatieve strategie. Dit met de kanttekening, dat de prognose hier is om een rendement te realiseren dat dichter tegen de 5% zal liggen.

Evenwichtig

De evenwichtige strategie probeert de balans te vinden tussen risico en rendement. Hierbij worden er meer risico`s genomen dan bij de gematigde strategie.

De risico's die worden genomen, zijn vooral  risico`s op de middellange termijn. 

Evenwichtige beleggingsstrategie

De bandbreedte van het rendement wat bij deze strategie hoort is 5% -10%, waarbij het te verwachten rendement meer richting de 5% zal gaan. In vergelijking met de gematigde strategie is er hier wel een upside mogelijk richting de 10%.

Dynamisch

Hier ligt de focus op vermogensgroei. Er wordt een afweging gemaakt tussen risico en rendement, waarbij er meer risico genomen wordt indien er een gerede kans bestaat op een hoger rendement. De geldende bandbreedte voor de rendementsverwachtingen is hier 5% - 10%, waarbij het streven is om een rendement van 10% te realiseren.

Agressief

De agressieve beleggingsstrategie is voor de mensen die willen inzetten op een maximaal rendement. Daarbij dienen zij niet bang te zijn om een risico te lopen.

Indien je kiest voor deze strategie, dan dien je jezelf niet alleen blind te staren op de rendementsverwachtingen, maar zeer zeker ook goed doordrongen te zijn van de risico`s die je neemt met de strategie. 

Op basis van historische gegevens ligt de rendementsverwachting bij deze strategie tussen de 10% en 15%. 

Risico en rendement

Wat echter kenmerkend is voor een agressieve beleggingsstrategie is dat het ene jaar er rendementen van bijvoorbeeld 25% wordt gehaald, terwijl het jaar erop er sprake kan zijn van -5%.

Het is dus echt een strategie voor de lange termijn die binnen jouw financial planning dient te passen, om zodoende de plussen en minnen te balanceren en op die manier uit te komen op het te verwachten rendement.

Hoe zit het met de historische rendementen?

Robo advisor bestaat nog niet zo heel erg lang. Hierdoor zijn er nog niet al te veel historische cijfers beschikbaar, om op basis daarvan de resultaten te beoordelen. De historie gaat niet verder terug dan september 2018. Omdat dit de enige beschikbare informatie is om de historische rendementen te beoordelen, hebben wij deze rendementen toch in de onderstaande tabel opgenomen.

Strategie:201820192020Gemiddeld
Kuala Lumpur-0,45%5,53%-0,50%4,52%
Shanghai-3,50%11,40%-0,72%6,73%
Taipei-5,92%17,55%-1,66%8,75%
New York-8,03%22,50%-3,53%8,69%
Dubai-9,79%25,50%-5,37%7,15%

Bij de cijfers valt het direct op dat de rendementen voor 2020 tus dusverre negatief zijn. Dit is echter geen verrassing gezien de corona crisis en de daarbij behorende daling van de effectenbeurs. Er zullen maar weinig beleggers zijn die tot dusverre in 2020 een positief rendement weten te behalen.

Op dit punt is het ook belangrijk om te vermelden dat in het verleden behaalde rendementen geen garantie geven voor de toekomst. Dit is een basisprincipe bij het beleggen, wat ook opgaat voor het beleggen via robo advisor.

Direct beginnen met vermogen opbouwen

Voorbeelden van mogelijke vermogensgroei

Stel dat je in september 2018 1,000€ had geïnvesteerd en daarbij de op dit moment behaalde rendementen zich doorzetten in de toekomst. Hoe groot zou jouw vermogen dan zijn, over bijvoorbeeld 5 jaar, 10 jaar of 20 jaar?

Strategie:Gem. rendement5 jaar10 jaar20 jaar
Kuala Lumpur4,52%€ 1.304€ 1.626€ 2.531
Shanghai6,73%€ 1.478€ 2.047€ 3.926
Taipei8,75%€ 1.654€ 2.516€ 5.822
New York8,69%€ 1.649€ 2.501€ 5.754
Dubai7,15%€ 1.513€ 2.137€ 4.264

Waarin wordt het geld belegd

Beleggers stellen steeds meer eisen aan de fondsen waarin geld wordt geïnvesteerd. De tijd dat er alleen werd gekeken naar rendement en er hierbij geen aandacht was voor hetgeen waarin werd belegd, is voorgoed verleden tijd.

Om aan de wensen van de belegger tegemoet te komen wordt er een groot gedeelte belegd in ESG fondsen. Dit staat voor Environmental, Social en Governance. In het Nederlands kan je dit vrij vertalen naar maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Je hoeft dus niet bang te zijn dat jouw geld bijvoorbeeld wordt belegd in de wapenindustrie.

De kosten van het beleggen via robo advisor

Er worden kosten in rekening gebracht voor het beleggen via robo advisor. De kosten nemen af naarmate het belegde vermogen groter wordt.

Voor een belegd vermogen van minder dan 25,000€ wordt er jaarlijks een percentage van 1,03% in rekening gebracht. Dit als zijnde management fees. De transactiekosten bij zelf beleggen, maar dan ben je geheel op jezelf aangewezen.

Deze vergoeding is voor het gevoerde investment management en portfolio management.

Dit percentage wordt in rekening gebracht over het belegde vermogen.

Kosten robo advisor

Groeit het vermogen, wat uiteraard de bedoeling is, dan wordt het absolute bedrag wat in rekening wordt gebracht ook hoger. 

Om te beoordelen hoe deze kosten zich verhouden ten opzichte van de kosten die in rekening worden gebracht bij andere aanbieders van laten beleggen, het volgende overzicht. Naast dit percentage worden er verder geen aankoop of verkoopkosten in rekening gebracht.

VermogensbeheerderKosten
Binck Comfort1,16%
Evi Beheer - Neutraal1,13%
Robeco One - Neutraal1,26%
Aegon Beheerd Beleggen0,55% + 30€ vast
Centraalbeheer - Gemaksbeleggen0,90%

Beleggingsrekeningen vergelijken is overigens niet altijd even eenvoudig. Aanbieders van beleggingsrekeningen hanteren vaak verschillende kostenstructuren, waardoor vergelijken lastig wordt gemaakt.

Direct beginnen met vermogen opbouwen

Contact opnemen

Bij beleggen kan het voorkomen dat je vragen hebt. In dat geval dien je uiteraard ergens terecht te kunnen met jouw vragen. Dat is via robo advisor van de Openbank mogelijk via de customer service in Nederland. Je hoeft dus niet Spanje te gaan bellen of mailen met jouw vragen.