Axiafunder is een in Nederland nog niet hele bekende naam. Hetgeen zij doen is daarnaast in Nederland ook niet zo bekend. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat hetgeen zij doen voor Nederland zelf ook niet zo heel erg interessant is. 

Axiafunder

Maar dat niet neemt niet weg dat voor andere landen Axiafunder wel een interessante mogelijkheid is. Nu is natuurlijk de vraag, wat is en wat doet Axiafunder?

Investeren in rechtszaken en geschillen

Het investeren in rechtszaken of geschillen is iets wat in Amerika al vele jaren geschied. Omdat het vaak een dure aangelegenheid is om een procedure of rechtszaak te starten, ontbreekt bij veel mensen en zelfs bedrijven het kapitaal om dit te doen. 

Daarnaast staat de uitkomst van een dergelijk geschil of procedure nooit van tevoren vast. Je dient dus behoorlijk wat geld te investeren, met daarbij een onzekere uitkomst.

Meedelen in schadevergoedingen

Er zijn echter zaken waarbij er veel te winnen valt. Bijvoorbeeld bij een geschil rondom een inbreuk op een patent kan de schadevergoeding enorm zijn. Op dit gebied zijn er specifieke investeerders actief, die het geld voorschieten voor de te voeren procedure. 

Als beloning hiervoor ontvangen deze investeerders dan een percentage van de schadeloosstelling die eventueel wordt uitgekeerd.

Dit principe is wat Axiafunder nu voor iedereen mogelijk maakt. Via de website van Axiafunder kan je investeren in een geschil.

Je legt dan geld in, wat wordt gebruikt om de kosten van de procedure of eventuele rechtszaak te dekken. 

Axiafunder litigation

Als beloning deel je dan mee in de eventueel uitgekeerde schadeloosstelling. In het Engels noem je dit Investing in Litigation. Dit is iets wat ik zelf zover in Nederland nog nooit heb gezien.

Het team van Axiafunder

Het team van Axiafunder bestaat uit juristen en bankiers. Bij elkaar hebben zij enorm veel ervaring op het gebied van investeringen en procesvoeringen. 

Om in aanmerking te komen voor een financiering van een procedure, dien je aan strikte voorwaarden te voldoen. Het team van Axiafunder analyseert de zaak uitgebreid, om op die manier een goed inzicht te verschaffen op de kans van succes. 

Naast de kans op succes wordt er ook gekeken of de tegenpartij in staat zal zijn om een eventuele schadevergoeding te kunnen voldoen.

En alleen zaken die een grote kans van slagen hebben komen in aanmerking voor een financiering.

Ook Axiafunder valt in de categorie fintecht bedrijven, net zoals online brokers zoals eToro en ook BUX zero hier voorbeelden van zijn.

Het verschil met beleggen in financiële producten

Het investeren in juridische zaken is een geheel andere manier van investeren dat het bijvoorbeeld beleggen van geld in aandelen of andere financiële producten. Wat het in onze ogen interessant maakt, is dat dit een vorm van beleggen is, waarbij de stand van de economie eigenlijk geen rol speelt. 

Want of het nu economisch goed of slecht gaat, er zullen altijd geschillen zijn. 

Hoeveel dien je minimaal te investeren?

Op de website van Axiafunder zijn er een aantal voorbeelden van zaken waarin je kan investeren. Ook zie je zaken terug die inmiddels al gefinancierd zijn en zelfs een zaak die inmiddels is afgerond. 

De benodigde bedragen voor een zaak variëren enorm. Soms zijn er geschillen waarvoor er een half miljoen euro is vereist, maar er zijn ook zaken die nog geen 15.000 euro vereisen. 

Je kan dan ook direct zien hoeveel mensen of bedrijven geïnvesteerd hebben in een dergelijke zaak. Daarbij kan je dan ook direct zien dat je geen grote bedragen hoeft in te leggen om deel te nemen. 

Zo is er bijvoorbeeld een geschil waarvoor het benodigde kapitaal 12,720 GBP was en waarin 13 investeerders hebben deelgenomen. Gemiddeld is dit dus minder dan 1000 Engelse ponden per persoon. Het minimum bedrag waarmee je kan investeren is in het algemeen 500 GBP. Deze drempel is dus niet al te hoog.

Investeren buiten toezicht van de AFM

Deze vorm van investeren staat niet onder toezicht van de AFM. Hierdoor wordt het getypeerd als een investering met een hoog risico. Is het bij aandelen vaak zo dat je een bepaald gemiddeld rendement per jaar behaald, bij het investeren in een geschil of rechtszaak is het vaak alles of niks. 

Je raakt of je geld kwijt, of je realiseert een ontzettend hoog rendement. Het is in onze opinie dan ook een manier van investeren voor degene die niet bang is om een risico te lopen.

Op welke landen is dit gericht?

In Nederland worden er over het algemeen geen hoge schadevergoedingen uitbetaald. Deze manier van investeren is voor Nederland dan ook niet erg interessant. 

De belangrijkste landen voor het investeren van geld op deze manier zijn op dit moment de Verenigde Staten, Engeland en Australië. Maar aangezien alles tegenwoordig online gebeurd, kan je ook als Nederlander op deze manier gaan investeren in geschillen. Dit zijn dan wel geschillen die gericht zijn op andere landen dan Nederland.

Investeren via aandelen of obligaties

Het is een heel ander manier van investeren dan dat je waarschijnlijk op dit moment bent gewend. Voor elk geschil wordt er een aparte onderneming opgericht. Met het geld dat je inlegt krijg je vervolgens aandelen of obligaties van deze desbetreffende onderneming. 

Nadat het geschil is afgerond, wordt vervolgens de onderneming die was opgezet voor dit geschil weer geliquideerd.

Als aandeelhouder deel je mee in de waarde van de onderneming. Op het moment dat de opgezette onderneming wordt geliquideerd, wordt de waarde na aftrek van alle kosten verdeeld onder de verschillende aandeelhouders.

Het is ook mogelijk dat er obligaties worden verstrekt. In dat geval wordt er een bedrag uitgekeerd afhankelijk van de behaalde resultaten.

Hoeveel rendement kan je via Axiafunder behalen?

Het rendement wat je kan behalen verschilt per geschil. Zo is er onlangs een zaak gefinancierd waarbij de verwachting is dat het rendement kan oplopen tot maximaal 7,8 keer het ingelegde bedrag. Dan dient de uitkomst uiteraard wel gunstig te zijn. Want het kan ook zo zijn dat je het ingelegde kapitaal kwijtraakt.

Doorgaans is er een verband tussen het rendement wat kan worden behaald en de duur van het proces.

Dat is wel iets wat je in je achterhoofd dient te houden. Juridische geschillen kunnen lang in beslag nemen. Dit kan in sommige gevallen wel oplopen tot meerdere jaren. 

In dit geval zou je dan ook geen geld moeten investeren wat je op korte termijn nodig hebt.

Rechtszaak duurt lang

Risico`s van investeren in litigation

In mijn opinie is dit een behoorlijk risicovolle investering. Er bestaat een grotere kans dat je jouw investering geheel kwijtraakt in vergelijking met een belegging in obligaties, aandelen en zelfs cryptocurrency.

Daarnaast bestaat er ook een risico dat er een rechtszaak wordt verloren. Hierbij kan de dagende partij dan verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van de tegenpartij. In dat geval zou je naast het ingelegde bedrag wat je kwijt bent, ook nog op kunnen draaien voor deze aanvullende kosten.

Afdekken van risico door middel van verzekeringen

In de praktijk is het wel zo dat er altijd verzekeringen worden afgesloten om deze kosten te dekken. Deze verzekeringen zijn echter niet ongelimiteerd. Het zou in het uiterste geval dus kunnen gebeuren dat na verlies van een rechtszaak je nog extra dient bij te betalen.

Gegeven de uitgebreide screening die voorafgaat aan het accepteren van een zaak, is dit risico in mijn ogen niet al te groot. Echter, het bestaat wel, dus je dient hier wel rekening mee te houden.