Belasting over spaargeld

In tegenstelling tot bijvoorbeeld België kent Nederland een vermogensbelasting. Dit komt in de praktijk het best tot uitdrukking door de belasting over spaargeld die geheven wordt. Daarnaast wordt er in Nederland gewerkt met een fictief rendement, hetgeen uniek te noemen is. Maar of dit ook goed is voor de burger? 

Hoeveel belasting over spaargeld dien je te betalen?

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de hoogte van deze belasting. Het fictieve rendement waarmee wordt gerekend is volstrekt onrealistisch. Zowel op een betaalrekening als ook een spaarrekening ontvang je niet langer rente.

De belasting die je dient te betalen is hoger dan de rente die je ontvangt op een spaarrekening.

De belasting boxen

In Nederland kennen we het stelsel van belasting boxen. Inkomsten uit werk en woning worden in box 1 belast, waar een progressief belastingstelsel wordt gehanteerd. 

Volgens de grondslag sparen en beleggen wordt vermogen belast in box 3. Belasting over spaargeld wordt dan ook berekend in box 3. 

In deze box is er geen sprake van progressieve belastingen, maar wordt er standaard 30 procent belasting over het behaalde rendement berekend. Het fictieve rendement wel te verstaan.

Was het in een ver verleden zo dat je belasting diende te betalen over het daadwerkelijk behaalde resultaat, daar wordt nu vanuit oogpunt van eenvoud met een standaard fictief rendement gerekend. Dit maakt het voor de belastingdienst eenvoudig en voor de burger erg vervelend

Er wordt bovendien veronderstelt dat naarmate je over een groter vermogen beschikt, dat je dan meer rendement behaald. Dit is een wel erg simplistische voorstelling van zaken.

Heffingsvrij vermogen

Het is niet zo dat je al vanaf de eerste euro die je op je spaarrekening hebt staan al belasting dient te betalen. 

Er geldt namelijk per persoon een heffingsvrij vermogen van 30.846 euro. Gehuwden en fiscale partners hebben dus recht op een heffingsvrij vermogen van 61.692 euro. Er is dus in ieder geval een deel van uw vermogen waar de belastingdienst vanaf blijft.

Aan de andere kant dien je ook het vermogen van minderjarige kinderen bij uw vermogen op te tellen. Hoeveel spaargeld zij ook bezitten, het wordt bij uw vermogen opgeteld.

Het vermogen dat je bezit boven deze heffingsvrije bedragen wordt vervolgens belast. Dit is het belastbaar vermogen. Ook al is het belastingpercentage standaard 30%, er wordt inmiddels wel met progressieve rendementen gewerkt.

De tarieven voor 2020

Bijna elk jaar vindt er wel een verandering plaats in de berekening van de belasting over spaargeld. Voor 2020 zijn de tarieven er als volgt uit:

VermogenPercentage fictief rendement
 < 72.978€1,789%
 > 72.978€ < 1.005.573€4,1815%
> 1.005.573€5,28%

De rendementen komen tot stand door aannames die worden gemaakt. Zo is het percentage van 1,789% voor de eerste 72,798€ een aanname dat je over 67% van dit bedrag een rendement van 0,07% realiseert en over 33% een rendement van 5,28%. 

Gemiddeld kom je dan uit op 1,789%. Bij een groter vermogen, dan wordt er verondersteld dat je over een steeds groter gedeelte van jouw vermogen een resultaat van 5,28% realiseert.

Voor alles boven de 1,005,57€ wordt er vanuit gegaan dat je 5,28% rendement behaald.

Fictieve rendementen zijn alleen te realiseren met beleggen

Sparen gaat je deze rendementen niet opleveren. De hoogste rente via Raisin is op dit moment 1,4%. Hiervoor dien je dan wel jouw geld 5 jaar vast te zetten. En zelfs dan behaal je nog niet het fictieve rendement. Er wordt dan veronderstelt dat je indien je in het bezit bent van een groter vermogen, dat je hiermee gaat beleggen

En door het beleggen zou je dan in staat moeten zijn om deze resultaten te realiseren. Echter, beleggen betekent altijd een risico. En niet iedereen is bereid een risico te lopen over zijn of haar vermogen. Dit wordt echter compleet genegeerd. 

Uitspraken hoge raad

Inmiddels zijn er verschillende rechtszaken geweest om dit aan te vechten. Er kan niemand ontkennen dat het door middel van sparen onmogelijk is om de bovengenoemde rendementen te realiseren. 

Aangezien het volgens Europese wetten illegaal is om vermogen van burgers af te pakken, bestaat er voor degene die deze rechtszaken aanspannen een sterk argument.

In juni 2019 heeft de hoge raad dan ook geoordeeld dat de belasting geheven in 2013 en 2014, waar er vanaf de eerste euro met een fictief rendement van 4% werd gerekend oneerlijk was. 

De uitvoering van de uitspraak van de hoge raad

Wat mij persoonlijk echter verbaasd is dat er in de praktijk nog maar weinig invulling aan deze uitspraak wordt gegeven. De rendementen zijn nog steeds niet realistisch.

Daarnaast wordt er beargumenteerd dat het werken met echte rendementen, in plaats van fictieve rendementen te ingewikkeld zou zijn. Dit is een absolute drogreden en eigenlijk gewoon een leugen.

Daarnaast is het gewoon de taak van de belastingdienst om er voor te zorgen dat dit wel werkbaar is. Maar gezien het feit dat tegenwoordig de banksaldo`s al automatisch in de belastingopgave worden ingevuld, dan maak je mij niet wijs dat hetzelfde heel eenvoudig mogelijk is met de uitgekeerde rente.

Daarnaast dienen we ook niet te vergeten dat Nederland bijna het enige land is dat met dit systeem van fictieve rendementen werkt.

Belastingvrij sparen

Door deze absurde manier van belasting heffen raak je als burger elk jaar weer een gedeelte van uw vermogen kwijt. En dan hebben we het nog niets eens over inflatie.

Een mogelijkheid om aan deze onredelijke belasting te ontkomen, is het overhevelen van vermogen naar een spaar bv. Op die manier worden werkelijk behaalde rendementen op vermogen in box 2 belast.

Het is echter absurd dat je als burger zijnde een bv op dient te richten met alle bijbehorende rompslomp, om op een eerlijke manier te worden belast. Dus gewoon belasting betalen over de ontvangen rente en niet op basis van een fictief rendement om de staatskas te spekken.

Volgens Menno Snel kan er geen verandering worden doorgevoerd voor 2022. Dat verbaast mij niks. Maar het is vraag in hoeverre dit met de competentie van Menno Snel te maken heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *