Bankvergunning revolut

Op het internet kom je nogal eens verschillende berichten tegen over de bankvergunning van Revolut. Zijn zij nu wel of niet in het bezit van een bankvergunning?

Het antwoord op de vraag omtrent het wel dan niet in het bezit hebben van een bankvergunning is simpel. Sedert december 2018 is de bankvergunning van Revolut goedgekeurd door de Europese Unie. Zij mogen zichzelf dus een bank noemen. Op de website van de European Banking Supervision is een lijst terug te vinden met alle banken die in het bezit zijn van een vergunning. In deze lijst kan je dus ook de bankvergunning Revolut terugvinden.

Het grote voordeel voor de consument is dat zij hiermee direct onder het depositogarantiestelsel vallen. Banktegoeden zijn dus automatisch gedekt tot en met een bedrag van 100,000€.

Welk land verstrekt een bankvergunning?

Er is per bankvergunning sprake van twee verschillende situaties:

  • Elke bank die in Nederland actief wil zijn dient in het bezit te zijn van een vergunning afgegeven door de Europese unie.
  • Heeft een bank een zetel in Nederland, dan is daarnaast een vergunning van de Nederlandsche bank vereist.

Online banken zoals de N26 en Revolut hebben geen zetel in Nederland. Daardoor bestaat er geen eis om in het bezit te zijn van een vergunning van de Nederlandsche bank om toch actief te kunnen zijn in Nederland.

De werking van het depositogarantiestelsel

Of het nu gaat om een Nederlandse bankvergunning, of een bankvergunning elders in de Europese Unie is afgegeven, de regels van het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn gelijk aan de regels in alle landen in de Europese Unie. Ook een gratis bankrekening komt indien in het bezit van een vergunning in aanmerking voor het depositogarantiestelsel.

Zonder vergunning geen bank

Zonder een vergunning mag een bedrijf zich geen bank noemen en ook geen activiteiten uitvoeren die toebehoren aan een bank. 

In de wet wordt een bank gedefinieerd als een kredietinstelling. Dit refereert naar de traditionele herkomst van een bank, namelijk het geld aantrekken van derden en vervolgens dit geld gebruiken om kredieten te verstrekken.

Tegenwoordig houden banken zich met veel andere zaken bezig, maar dit is eigenlijk hoe banken zijn ontstaan. 

Tot december 2018 was Revolut niet in het bezit van een bankvergunning. Zij mochten dan ook geen roodstand toestaan aan iemand die een bankrekening opende. Nu zijn zij wel in staat om dit toe te staan.  

Het belang voor de consument

Voor de consument is echter het allerbelangrijkste dat door de afgifte van de vergunning het depositogarantiestelsel van toepassing is. 

Omdat dit stelsel een risico is voor het land van herkomst van de bank, zij zijn immers de partij die je kan aanspreken op het moment dat een bank failliet gaat, is het verkrijgen van een vergunning niet eenvoudig.

Er zijn veel voorwaarden waaraan dient te worden voldaan alvorens er wordt overgegaan tot het verstrekken van een banklicentie. 

Het is essentieel voor een bank een bankvergunning in hun bezit te hebben. Niet alleen om te voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook voor het vertrouwen van de consument. 

Persoonlijk zou ik namelijk nooit mijn geld op een rekening zetten van een bank die niet in het bezit is van een dergelijke vergunning. 

Spaargeld spreiden is nog steeds belangrijk

Het depositogarantiestelsel dekt tot maximaal 100,000€. Ben je in het bezit van meer spaargeld dan is het spreiden van spaargeld een slimme zet. Op die manier ben je ervan verzekerd dat jouw spaargeld niet verloren gaat.

3 Thoughts on “Bankvergunning Revolut”

  • Dit artikel is incorrect, Revolut geeft zelf aan dat de entiteit waar je een contract mee aangaat niet de bank is en je geld dus NIET onder een garantiefonds valt.

    • De set-up van Revolut is enigzins correct. In sommige landen hebben zij een volledige bankvergunning en in andere landen weer niet. Echter, een E-money institution zoals Revolut dient het geld van klanten onder te brengen bij een tier A bank. Het geld mag niet worden gebruikt voor het verstrekken van leningen of de bedrijfsvoering. Het geld wat bij de Tier A bank staat valt wel onder het garantiefonds. Dit artikel in The Sun beschrijft dit in detail. In de voorwaarden is terug te lezen:

      “We call this safeguarding. Safeguarding helps protect you if we were to become insolvent. In such case an administrator will repay you from our ring-fenced accounts.”

  • Omdat de rekening die je bij ons aanhoudt, een rekening voor elektronische geld is (geen bankrekening), wordt je geld niet beschermd door de Litouwse depositoverzekering die wordt beheerd door het staatsbedrijf voor deposito- en investeringsverzekeringen (VĮ ‘Indėlių ir investicijų draudimas’).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *