banken failliet in nederland

Tijdens de bankencrisis in 2008 hadden veel banken het moeilijk. Ook sommige Nederlandse banken stonden op het punt van omvallen. Maar welke banken zijn failliet gegaan in Nederland in de afgelopen jaren?

Welke bank is er recent failliet gegaan?

De laatste bank die in Nederland daadwerkelijk failliet is gegaan, is de DSB bank. Hiervoor dienen we terug te gaan naar 2009. Echter, zonder ingrijpen van de overheid waren er in de periode van de bankencrisis meer banken in Nederland failliet gegaan. 

Faillissement voorkomen door ingrijpen van de overheid

Dat er in het verleden niet meer Nederlandse banken failliet zijn gegaan, komt grotendeels door het ingrijpen van de Nederlandse staat. Zonder bijvoorbeeld het privatiseren van de ABN AMRO, was er een grote kans geweest dat deze Nederlandse bank failliet was gegaan. 

Dit was dramatisch geweest voor de Nederlandse economie. Maar ook de ING bank had staatssteun nodig. De situatie bij de ING was wel iets minder precair dan bij de ABN AMRO, maar op het moment dat het vertrouwen in een bank verloren gaat, dan kan het hard gaan. 

Voor die tijd waren mensen ervan overtuigd dat zij hun geld onder hadden gebracht bij een veilige bank.

Dat een dergelijke grote bank ook in de financiële problemen terecht kon komen, heeft ervoor gezorgd dat het toezicht drastisch is aangescherpt. De Nederlandse staat, samen met de ECB en de DNB, wil uiteraard een dergelijke situatie in de toekomst, kosten wat het kost voorkomen.

Toezicht van de DNB en ECB

Het toezicht van de Nederlandsche bank (DNB) dient ervoor te zorgen dat banken niet in de financiële problemen terecht komen.

Om dit te bewerkstelligen worden er verplichtingen aan de banken opgelegd en worden er zogenoemde stresstesten uitgevoerd. 

Een stresstest houdt in dat er bepaald scenario`s worden doorberekend, om te zien in hoeverre een bank in staat is een dergelijke situatie financieel te doorstaan. Nederlandse banken doorstaan deze tests doorgaans vrij goed.

Toezicht ECB en DNB

Dit geeeft aan dat er een beperkt  risico bestaat dat banken in Nederland failliet gaan.

Wat is het risico dat een bank loopt?

Het grootste risico dat een bank loopt, is dat geld dat uitgeleend is, niet wordt terugbetaald. Dit kan zich voordoen indien een bedrijf failliet gaat en nog leningen bij de bank heeft openstaan.

Eisen met betrekking tot bufferkapitaal

Om ervoor te zorgen dan een bank niet direct in de financiële problemen terecht komt, indien er een keer een lening dient te worden afgeschreven, zijn er bepaalde eisen met betrekking tot het eigen vermogen van een bank.

Zij dienen 3% van het uitgeleende geld aan te houden als buffervermogen, hetgeen wordt uitgedrukt in eigen vermogen. Stel dat een bank 100 miljoen euro aan leningen heeft openstaan, dan dient er een bedrag van 3 miljoen aan  eigen vermogen beschikbaar te zijn. 

Voordelen en nadelen van richtlijnen en eisen

Het is in onze opinie verstandig dat er dergelijke richtlijnen bestaan, zodat banken niet ongelimiteerd geld gaan uitlenen, wat eigenlijk niet verantwoord is. Aan de andere kant is het wel van belang dat banken geld kunnen uitlenen. 

Dit is een drijvende kracht achter de economie. Bedrijven die willen groeien hebben nu eenmaal een zakelijke financiering nodig om plannen te kunnen uitvoeren.

Hoe zit het nu met de internetbanken?

Hoe zit het nu met de in opkomst zijnde online banken zoals de N26 en de bunq bank?

Ook zij dienen aan de verplichtingen met betrekking tot het bufferkapitaal te voldoen. Echter, tot op heden verstrekken deze banken geen leningen. Hierdoor is de eis met betrekking tot de buffer niet relevant.

Geen kredietverstrekking

Doordat deze banken geen leningen verstrekken, maar zich eigenlijk geheel richten op het betalingsverkeer, is het risico dat deze banken lopen aanzienlijk lager. 

Gaan er banken failliet in nederland

Er is namelijk geen sprake van een kredietrisico, wat toch het grootste risico is voor een bank.

De rol van het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel is een belangrijk instrument bij het voorkomen van een faillissement van een bank. In het geval er angst bestaat dat een bank wel eens failliet kan gaan, dan zullen mensen zo snel mogelijk hun spaargeld weg gaan halen bij die bank. Indien dat gebeurd, dan is het op zeker het einde van de bank. 

Door het risico dat mensen hun geld kwijtraken uit te sluiten met het depositogarantiestelsel, is de noodzaak om het geld veilig te stellen niet langer aanwezig. Dit zal ervoor zorgen dat mensen minder snel hun spaargeld gaan opnemen, waardoor een bank in de problemen terecht zou kunnen  komen. 

Door de zekerstelling van de overheid tot een bedrag van 100.000€ per bank, wordt de kans dat een bank failliet gaat aanzienlijk kleiner. In onze opinie is het dan ook van belang dat je een bankrekening of betaalrekening bij een bank hebt, waarbij het depositogarantiestelsel van toepassing is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *