Amsterdam Trade Bank

De Amsterdam Trade Bank (ATB)  is inmiddels failliet verklaard. Deze dochter van de Russische Alfa bank is door de opgelegde sancties in de problemen  terecht gekomen. Dit was eigenlijk wel te verwachten. 

Schade van maximaal 700 miljoen euro

Van de 23.000 klanten van de bank zijn inmiddels 10.000 klanten gecompenseerd, voor het geld dat zij bij deze bank hadden gestald. In totaal was er zo rond de 700 miljoen euro gestald bij de bank. 

Dit is dus een enorme kostenpost voor de Nederlandse bank NV (DNB), hetgeen direct kan worden gezien als kosten van de oorlog in de Oekraïne.

Werking van  het depositogarantiestelsel

Het is goed om te zien dat het depositogarantiestelsel zijn werk doet. Bedragen tot de 100.000 euro worden zonder problemen gecompenseerd. Wel is het zo, dat je dit zelf dient aan te vragen. Het geld wordt niet automatisch teruggestort. Dit is dan ook de reden dat nog niet alle klanten zijn gecompenseerd. 

Daarnaast is het ook goed mogelijk, dat er klanten zijn die ook op de sanctielijst staan, waardoor er wellicht geen mogelijkheid is om het geld terug te vorderen.

Het is de eerste keer sinds het faillissement van de DNB in 2009, dat de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, spaarders dient te compenseren. Bij het faillissement van de DNB duurde het soms maanden voordat spaarders weer over hun geld konden beschikken. Nu dient dit binnen 10 werkdagen uitgevoerd te zijn. Dit is veelal ook gelukt. 

Faillissement als gevolg van sancties

De betaalsystemen van de failliete Amsterdam Trade Bank gingen door de sancties op slot. Hierdoor was het niet langer mogelijk om betalingen en ontvangsten uit te voeren. 

Het moge duidelijk zijn dat een bank dan niet langer kan voortbestaan. De oorzaak van het faillissement is dan ook niet terug te voeren op de bedrijfsvoering. Ook is het faillissement van geheel andere aard dan de vorige bank die failliet is gegaan in Nederland. Te weten de DSB. 

Saldo in de stroppenpot

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt een soort van stroppenpot aan, om gedupeerde rekeninghouders te compenseren.

Doordat er voor het faillissement van de Amsterdam Trade Bank een bedrag van 3 miljard was opgebouwd, is het geen probleem om het gegarandeerde spaargeld tot 100.000 euro uit te keren. Dit aan iedereen die een vergoeding heeft opgevraagd. Het Nederlandse depositogarantiestelsel heeft hier dus zijn waarde laten zien. Wel zie je dat het saldo direct sterk afneemt, op het moment dat er dient te worden uitgekeerd.

Saldo depositogarantiestelsel

Risico`s uitsluiten

Deze gebeurtenis geeft nog maar eens het belang aan van het depositogarantiestelsel aan. Of je nu gaat sparen in Nederland of sparen in een ander land in Europa. Onverwachte gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben. Zelfs banken waarvan je zou verwachten dat deze nooit failliet zullen gaan, kunnen toch in de problemen komen. 

Ook al is de kans erg klein, helemaal uit te sluiten is het gewoonweg niet. Wel ben ik persoonlijk van mening dat er voor overheden en centrale banken, er alles aangelegen is om faillisementen te voorkomen. 

Niet alleen zal een faillissement tot onrust leiden, ook dient in een dergelijk geval de stroppenpot te worden aangesproken. Het zal dan beter zijn, om bijvoorbeeld een lening te verstrekken of aandelen over te nemen. 

Gaan er nog meer faillissementen volgen?

Op zich staan de banken er goed voor in Europa. Wel ligt er een recessie op de loer. Dit is doorgaans geen goed nieuws voor banken. Het aantal slechte leningen zal hierdoor gaan toenemen. Dit wordt veroorzaakt doordat bedrijven en burgers wellicht niet in staat zijn, afgesloten leningen terug te betalen. Banken in het Verenigd Koninkrijk krijgen daarnaast ook nog eens te maken met de gevolgen van de Brexit.

Vanuit dat oogpunt verwacht ik persoonlijk dat de komende tijd het voor banken wellicht lastige tijden worden. Of misschien beter gezegd, minder goede tijden. Echter, zij hebben inmiddels dermate hoge buffers opgebouwd, dat zij wel een paar klappen kunnen opvangen. Heel veel zorgen maak ik mij dan ook niet.

Internetbanken zoals bunq en de N26 zullen hier minder last van hebben. Deze banken verstrekken geen leningen, waardoor zij minder vatbaar zijn en ook minder risico lopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *