Algemene Voorwaarden en Disclaimer

Welkom op Goedkoopstebankrekening.nl

Ons doel is om mensen te helpen en informatie te verschaffen over goedkope bankrekeningen.

Onze algemene voorwaarden en privacy beleid zijn ontworpen om u te helpen begrijpen hoe Goedkoopstebankrekening.nl werkt en welke informatie wordt verzameld over gebruikers van de website.

Algemene Voorwaarden

De website Goedkoopstebankrekening.nl wordt beheerd door Petersen Finance & Control, gevestigd te Sint Pietershof 62, 6411 KG Heerlen

Goedkoopstebankrekening.nl is een project van Petersen Finance & Control.

Petersen Finance & Control (wij) stelt alles in het werk om de gegevens up-to-date te houden, maar kan niet te allen tijde instaan voor de juistheid, tijdigheid of volledigheid van de gegevens. Het is daarom belangrijk dat u de prijzen en voorwaarden van de afzonderlijke aanbieders direct op de website van de aanbieder leest voordat u een overeenkomst sluit.

Als u de op Goedkoopstebankrekening.nl gepubliceerde informatie gebruikt, handelt u op eigen verantwoordelijkheid.

Leenbedrijf

Goedkoopstebankrekening.nl is geen financiële instelling. De informatie die u op deze website tegenkomt is puur informatief. Wij bemiddelen of adviseren niet over financiële producten.

Investering van geld

De gepubliceerde artikelen op goedkoopstebankrekening.nl vormen geen beleggingsadvies of ander financieel advies, maar zijn gebaseerd op onderzoek van de redactie en/of hun persoonlijke ervaring..

Aandelenhandel, ETF’s, P2P-leningen en andere beleggingsvormen, met uitzondering van spaarrekeningen die in de EU worden aangehouden met een deposito tot 100 000 EUR, zijn altijd aan risico’s onderhevig. Een belegging in deze beleggingsvormen kan leiden tot een volledig verlies van het belegd vermogen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen die u neemt op basis van informatie die is gepubliceerd op goedkoopstebankrekening.nl. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en draagt ook het risico van de investering.

 

Derde aanbieders en adverteerders

Goedkoopstebankrekening.nl werkt samen met derden zoals aanbieders van trainingen, ebooks en softwarebedrijven. Gesponsorde items kunnen speciaal gemarkeerd op deze pagina verschijnen.

Aangesloten programma’s

Een deel van de inhoud die op Goedkoopstebankrekening.nl wordt gepubliceerd, bevatten partnerlinks naar onze filiaalpartners. Als u zich registreert bij onze partner via een dergelijke affiliate link of het product ervan gebruikt, ontvangen wij een commissie.

Er zijn geen extra kosten voor het gebruik van affiliate links.

De commissie helpt ons om de kosten van de website te dekken, zodat we u gratis content van hoge kwaliteit kunnen blijven bieden. Voor meer informatie over affiliate links, zie onze cookies.

Copyright

Onze inhoud is onderworpen aan het nationale auteursrecht. Het distribueren, kopiëren en wijzigen van onze inhoud buiten de grenzen van het auteursrecht is alleen mogelijk met onze schriftelijke toestemming. Als er content van derden op onze webpagina’s is gebruikt, zijn deze als zodanig gemarkeerd. Diverse grafieken en foto’s, die u op Goedkoopstebankrekening.nl aantreft, komen uit de eigen productie en/of zijn met een passende licentie uit diverse fotodatabanken verkregen.

Als u inhoud vindt die in strijd is met het auteursrecht, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat we de betreffende inhoud zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Afwijzing van aansprakelijkheid (Disclaimer)

De inhoud van Goedkoopstebankrekening.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie als onduidelijk of misleidend kan worden geïnterpreteerd. Als u besluit deze informatie te gebruiken, doet u dat op eigen risico. De inhoud van Goedkoopstebankrekening.nl is naar beste weten onderzocht en samengesteld, maar voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van deze informatie kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheidsclaims tegen Petersen Finance & Control als beheerder van Goedkoopstebankrekening.nl, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie op Goedkoopstebankrekening.nl, zijn uitgesloten.

Aansprakelijkheid voor links

In individuele artikelen op Goedkoopstebankrekening.nl vindt u externe links met inhoud waar wij geen controle over hebben. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van derden. Voor deze inhoud is de desbetreffende aanbieder van de website verantwoordelijk. Op het moment van het publiceren van de links is er geen illegale inhoud ontdekt. Consequente bewaking van externe content is onredelijk. Als u links naar illegale inhoud vindt, is het mogelijk om deze op verzoek te verwijderen.

Getuigenissen / Opmerkingen

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de ervaringsrapporten van lezers van individuele aanbieders. Deze klantervaringen weerspiegelen de ervaring van sommige lezers. Voor de juistheid van deze inhoud kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij behouden ons het recht voor om inhoud toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Door gebruik te maken van Goedkoopstebankrekening.nl gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Goedkoopstebankrekening.nl.